Solidarna Polska Archiwum

  • Według wielu słabością Polskiej prawicy są jej podziały, a jedyną drogą prowadzącą do zmiany sytuacji w naszym kraju jest zjednoczenie szeroko (i jak zawsze podkreślam – niewłaściwie) definiowanych środowisk prawicowych. […]

    W jedności słabość.

    Według wielu słabością Polskiej prawicy są jej podziały, a jedyną drogą prowadzącą do zmiany sytuacji w naszym kraju jest zjednoczenie szeroko (i jak zawsze podkreślam – niewłaściwie) definiowanych środowisk prawicowych. […]