Hyde Park: Liberalizm versus katolicka nauka społeczna

Notka stworzona w celu przeniesienia dyskusji na temat określony w tytule z obszaru wpisu Rebeliantki poświęconej zmarłemu Stanisławowi Papieżowi.

* * *

Uczestnictwo w dyskusji nie jest obowiązkowe. Wpis Rebeliantki powstał, aby uszanować Pamięć zmarłego i dlatego prosimy nie zamieszczać już komentarzy pod notką macierzystą. Wszystkie komentarze ad personam będą usuwane bez zbędnych “ceregieli”

Dyskusja

No cóż, mogę odpowiedzieć tylko słowami ś.p. Stanisława Papieża: “Polska nie ma tradycji liberalnych , które wprost prowadzą w objęcia masonerii, wiec niech sobie budują własny komitet , a nie okupują konfederacji, którą popiera wielu Polaków nie z powodu liberalizmu, chodzi o prawdziwy antysystem, a więc o kontrrewolucję i reakcje i budowanie polityki, która będzie służyła Polakom w duchu naszej narodowej tożsamości. A tu mamy co? Biednych Polaków (których jest większość) się lekceważy , a faworyzuje kapitalistów, liberałów, darwinistów tudzież mamoniarzy, tak być nie może”.

Skoro zrezygnujemy z katolików i narodowców w polityce, to będą rządzić nami z pewnością globaliści, zgodnie z regułami – jak Pan to określił – “ciężkiej w formie polityki”.

Rebeliantka

 

Dlaczego Pani moją wypowiedź tak odważnie redukuje, jeżeli nie Konfederacja, takie małżeństwo z rozsądku, to PiS w dalszym ciągu będzie zagospodarowywał polaka katolika jako swoje dobro, w Konfederacji uważam dwa nurty bardzo dla Polski pożyteczne, liberałów Korwina – Mentzena i realistów Brauna – Skalika. Przywoływanie masonerii po co? Jeżeli w Polsce zasadniczą siłą sprawczą jest masoneria, to siedzi ona przy “okrągłym stole” i niestety w hierarchii
Pozdrawiam

PS
Liberalizmem straszy się w katolickich domach dzieci i słusznie jeżeli ma się na myśli ideologię liberalną tak samo szkodliwą jak socjalizm ale kiedy za terminem liberalizm stoi swoboda gospodarowania to już jest bardzo dobrze, z liberalizmem jest kłopot bo można liberalizm rozumieć rozmaicie i żeby nie było wątpliwości pierwsza w Polsce wolna partia miała w nazwie i liberalizm i konserwatyzm, gdyby Unią Polityki Realnej opiekowała się masoneria to już dawno byłaby u władzy
Adieu!

Jan Protest

 

Liberalizm wysunął masoński postulat zastąpienia prawa Bożego przez prawo wypływające z arbitralnej decyzji jednostek. To elementarz.

Abp Fulton J. Sheen już w latach 40-tych przestrzegał:
Jeśli nie ma ustalonej koncepcji sprawiedliwości, skąd ludzie mają wiedzieć, że jest ona naruszana? Tylko ci, którzy żyją wiarą, naprawdę wiedzą, co dzieje się na świecie; wielkie masy bez wiary są nieświadome zachodzących destrukcyjnych procesów, ponieważ utraciły wizję wyżyn, z których spadły.
Jeśli liberalizm oznacza system, który wierzy w postęp w kierunku wolności jako prawo do robienia tego, co człowiek powinien, to liberalizm powinien być wspierany. Jeśli liberalizm oznacza stopniowe odrzucanie prawa i prawdy w takim sensie, w jakim wolność oznacza prawo do robienia wszystkiego, co się człowiekowi podoba, to wtedy należy go potępić.
W każdym razie staje się coraz bardziej jasne, że liberalizm historyczny jest jak zegar słoneczny, który nie jest w stanie odmierzać czasu w ciemności. Liberalizm może funkcjonować tylko w społeczeństwie, którego podstawą jest moralność, gdzie resztki chrześcijaństwa wciąż dryfują po świecie. Z innego punktu widzenia liberalizm historyczny jest pasożytem cywilizacji chrześcijańskiej, a kiedy to ciało, do którego się przyczepia, przestaje być zaczynem społeczeństwa, sam liberalizm historyczny musi zginąć. Indywidualne wolności, na które kładzie nacisk historyczny liberalizm, są bezpieczne tylko wtedy, gdy społeczność jest religijna i może dać tym swobodom etyczny fundament.

Rebeliantka

 

Pani buduje chochoła, jak katolik ma się zgodzić z katolikiem kiedy oboje patrzą na to samo a zupełnie co innego widzą
Napisałem:
Liberalizmem straszy się w katolickich domach dzieci i słusznie jeżeli ma się na myśli ideologię liberalną tak samo szkodliwą jak socjalizm ale kiedy za terminem liberalizm stoi swoboda gospodarowania to już jest bardzo dobrze
Adieu!

PS
Ekonomiczne podstawy liberalizmu wyrażone zostały przez Adama Smitha w książce Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776). Smith dokonał rewolucji w ekonomii wprowadzając pojęcie „niewidzialnej ręki rynku”, która miała być mechanizmem samoregulującym niezależnym od zewnętrznych czynników.

Stosunek Kościoła do nowych doktryn społeczno ekonomicznych wyraził papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum, gdzie expressis verbis napisał, że wrogiem człowieka w tym katolika jest socjalizm ale współczesny Kościół o socjalizmie jakby zapomniał, stał się niemową, społeczna gospodarka rynkowa – obrabowanie przez opodatkowanie
Adieu

Jan Protest

 

Chyba rzeczywiście Adieu.

Chyba nigdy Pan nie słyszał o dekalogu i katolickiej nauce społecznej. I kompletnie Pan nie rozumie, co napisał Abp Sheen. A w Rerum novarum Leon XIII (papież robotników) opowiadał się za chrześcijańską polityką społeczną.

Encyklika zawiera głęboką krytykę indywidualizmu i liberalizmu w życiu gospodarczym. Ojciec Święty analizuje nie tylko skutki gospodarki liberalnej, ale i przyczyny jej wypaczeń. Leon XIII, odrzucając socjalistyczny program przemiany własności prywatnej na wspólną stwierdza, że „jak skutek należy do przyczyny, tak owoc pracy do pracownika winien należeć´” (RN 8).

Najczęściej przyczyny nadużyć w systemie liberalnym wiąże się ze stosowaniem fałszywego pojęcia wolności w życiu społecznym. Często myli się˛ „prawdziwą wolność´” z samowolą. Dopóki wolność działania nie zagraża dobru powszechnemu i nie wyrządza krzywdy bliźniemu, jest słuszna i potrzebna. Zbyt często jednak, zwłaszcza tam gdzie zanikają chrześcijańskie obyczaje, wolność wyradza się w różne formy egoizmu, który z kolei budzi zamieszanie, gwałt i przemoc.

Więc proszę nie wypaczać poglądów Leona XIII. Był on zarówno przeciwko socjalizmowi, jak i liberalizmowi pozbawionemu fundamentów etycznych.

A tak na marginesie, to nie słyszałam, co Mentzen ma do powiedzenia w sprawie struktur ponadnarodowych i firm globalnych. Czy obniżenie opodatkowania (komu) rozwiąże problemy wygenerowane przez globalistów? Czy to jest wystarczające?

Adieu.

Rebeliantka

 

Chrześcijańska nauka społeczna jest na takim poziomie emocjonalnym, że praktyki z tego wykrzesać się nie da ale warto posługiwać się Ewangelią i swoim rozumem, w który wyposażył na Dobry Bóg
=
“Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?”
=
Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie.
=
Wyznawca ma obowiązek starać się o Kościół założony przez Jezusa Chrystusa na fundamencie
Piotra z Betsaidy i Pawła z Tarsu ale wyznawca nie ma obowiązku być klerykałem
Howgh!

Jan Protest

 

Proszę uzupełnić wiedzę. Można na przykład przeczytać ten syntetyczny tekst:

https://werbisci.pl/index.php/czytelnia/chrzescijanska-nauka-spoleczna-a-modele-polityki-spoleczno-gospodarczej

Rebeliantka

 

Proszę napisać własnymi słowami o co Pani chodzi
Pzdr

Jan Protest

 

 

 

 

O autorze: Redakcja_