Przestańmy udawać, że mamy armię. Wolna czy demokratyczna Polska?

Jacek Hoga: Spora część z tych ludzi wie jak jest…

Miałem wielokrotnie do czynienia w ramach obowiązku pracy… przeprowadzałem rozmowy w cztery oczy czy to z ministrami, wiceministrami, generałami i ci ludzie w momencie jeśli nie ma kamer, część z nich jeżeli się przedstawia fakty obraża się na rzeczywistość, a część jak im się wykaże absurdalność tych tez odpowiada, cytuję:

Przecież ja nic nie mogę, to nic nie zmieni. O czym pan mówi? Jeżeli byśmy próbowali to zmienić to natychmiast nas ambasada amerykańska zdejmie z wykonywania funkcji, które pełnimy.

Czyli ci ludzie mają pełną świadomość tego, że pomimo tego, że realnie sprawują funkcję w naszym państwie, to nie są realnie osobami merytorycznie wykonującymi swoją pracę, czują się wyłącznie najemnikami, którzy w każdej chwili mogą być zdjęci przez ambasadora, dokładnie tak jak to było w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy ambasador, wtedy Rosji, dzisiaj USA rządził całkowicie w kraju mówiąc z rosyjska nadwiślańskim.

Brakuje nam środowiska politycznego, czy ruchu politycznego, który przestałby się kłaniać tłumowi, motłochowi, który by zaczął mówić rzeczy tak jak wyglądają, nawet nie po to, aby przejąć władzę w wyniku procesu demokratycznego, tylko żeby wybić dziurę w tym zasklepionym marazmie braku myślenia.

Celem takiego środowiska politycznego (…) powinno być pokazanie, że przed nami krew pot i zły, jeżeli chcemy, aby Polska istniała następne tysiąc lat, czy następne kilkaset lat, kilka pokoleń, nawet tylko…

Musimy

  1. Przywrócić żony do ich obowiązków w domu
  2. Zdjąć z rodzin obciążenia podatkowe, tak żeby mężczyzna mógł utrzymać zonę w domu…
  3. I wtedy będą dzieci
  4. Przywrócić ludziom myślenie o obowiązkach stanu, a nie o absurdalnych przywilejach

Lata 80- te to był moment kiedy mogliśmy, pokolenia moich rodziców, wprowadzić wolną Polskę. Niestety, wybrali demokratyczna Polskę zamiast wolnej.

O absurdalnych tezach strategii BBN, o realnym stanie polskiej armii

___________________________________________________________________________________________________

Zdjęcie: screenshot/wojna na Ukrainie/TT

O autorze: Redakcja