Ocalmy to, co święte. Kościół wobec kryzysu – ks. prof. Robert Skrzypczak

Nie jestem tego zdania, żeby mówić o Soborze Watykańskim II, że jest przyczyną kryzysu w Kościele. Jest to straszne uogólnienie i najczęściej wychodzi od ludzi, którzy nie mają ochoty zajrzeć do dokumentów soborowych.

(…)

Ten XXI sobór w historii Kościoła, SW2, jest soborem, który przeżywany był przez samych uczestników jako wydarzenie niezwykłe. Jeśli padają takie określenia: ‘Przeżyliśmy seminarium Ducha Świętego’, ‘Braliśmy udział w największym wydarzeniu Kościoła XX w.’. Jeden z teologów, ekspertów mówił: ‘To jest sobór, który ogarnął swoim zainteresowaniem i swoją wypowiedzią najwięcej zagadnień dotyczących wiary i praxis Kościoła Katolickiego’. W takim razie nie możemy mówić, że coś takiego może być jednocześnie przyczyną kryzysu.

(…)

George Weigel, najlepszy biograf Jana Pawła II i Benedykta XVI, świetny dziennikarz, mający charyzmat szukania, zgłębiania tematów współczesności, jedną trzecią [swojej] książki poświęca badaniu kryzysu, który następuje w naszej cywilizacji chrześcijańskiej zaraz po zakończeniu II wojny światowej.

Zresztą to samo nam mówił kilka tygodni temu, kiedy był w Polsce, kard. Willem Eijk, prymas Holandii. Mówił, że w Holandii nie jest tak, jakby chciało wielu krytyków soborowych, wskazywać na Sobór jako przyczynę załamania się Kościoła w Holandii, tylko wskazywał już na lata 40-te, czyli to, co się działo zaraz po zakończeniu II wś.

(…)

To jest pytanie polemiczne i na pewno nawiązuje do podziału potężnego, silnego, radykalnego, który się wytworzył wśród katolików w następstwie SW2, ale jeśli szukalibyśmy źródeł duchowego kryzysu, przez który my dzisiaj przechodzimy, to ja szukałbym tego właśnie w latach 40tych, 50tych, bo to było jednym z powodów, dla których Jan XXIII zamierzał zwołać Sobór. A jeszcze wcześniej szukałbym tych źródeł kryzysu duchowego, przez który przechodziła współczesność, choćby w sygnałach jakie puszczał już w latach 30tych Ojciec Pio, największy spowiednik XX w., który mówił, przestrzegał, nie mogąc wyjść bardziej poza tajemnicę spowiedzi, przestrzegał i pasterzy i teologów w kościołach przed tzw. ‘cichą apostazją’.

(…)

Pokolenie ‘cichych apostatów’ dzisiaj tworzy kulturę, tworzy edukację, tworzy politykę i sięgnęło po najważniejsze stanowiska w organizacjach międzynarodowych. A kto wie, czy także nie po najwyższe stanowiska w Kościele.

−∗−

Ocalmy to, co święte. Proroctwa o Kościele – ks. prof. Robert Skrzypczak

— Ocalmy to co święte. Kościół wobec kryzysu —

– Co się stało, że oderwaliśmy się od źródeł naszej wiary?
– O czym alarmował nas w latach 30′ św. Ojciec Pio?
– Dlaczego dróg rozwiązania wielu problemów w Kościele powinniśmy poszukiwać w doświadczeniach holenderskiego kościoła?
– I czy ostra krytyka względem postanowień Soboru Watykańskiego II jest rzeczywiście słuszna?

W trakcie Targów Wydawców Katolickich w Warszawie odbyła się ciekawa dyskusja z udziałem ks. prof. Roberta Skrzypczaka. Opierając się na dwóch książkach “Więź Miłości” kard. Willema Eijka oraz Georga Weigela “Uświęcić świat” wraz z Pawłem Krzemińskim postanowili bacznie przyjrzeć się największym problemom dzisiejszego Kościoła, nazwać kryzysy po imieniu… i zapewnić nas, że czas oczyszczenia, przez który dziś przechodzimy, i o którym pisał też ks. Dolindo Ruotolo, jest czasem błogosławionym.

 

 

−∗−

Materiały ze wspomnianej konferencji z udziałem m.in. ks. prof. Roberta Skrzypczaka i kard. Willema Eijka, prymasa Holandii, można znaleźć tutaj.

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!