Intronizacja Chrystusa jako Króla Polski – ks. kanonik Eugeniusz Miłoś

‘Z Jej pism wywnioskował, że przyjdą czasy, w których prawie całe narody odstąpią od Boga, a później przyjdzie kara za ten grzech tak wielka, że wiele narodów zginie bezpowrotnie. O konieczności dokonania Intronizacji świadczyła też zapowiedź, że w czasie tego kataklizmu ostoją się tylko te narody, które dokonają Intronizacji, tzn. uznają Jezusa Chrystusa za Króla i zobowiążą się postępować według Jego prawa, czyli według Jego przykazań.

Przy czym ks. Tadeusz Kiersztyn wielokrotnie powtarzał, że Polacy powinni dokonać Intronizacji Jezusa Chrystusa jako Króla Polski wskazując tym samym teren, na którym chcą tego panowania. Oczywiście, nie po to by zawężyć władzę królewską do jednego kraju, tylko po to by inne kraje chrześcijańskie uczyniły podobnie i również ogłosiły Jezusa Chrystusa swoim Królem.’

−∗−

Intronizacja Chrystusa jako Króla Polski – ks. kanonik Eugeniusz Miłoś, 16.04.2024

 

Tekst Aktu Intronizacji pod filmem na stronie źródłowej: LINK

−∗−

Więcej:

Polska płonie. Intronizacja do uzupełnienia – ks. Eugeniusz Miłoś
«Wydaje się, że teraz jest najodpowiedniejszy czas by uzupełnić te słowa, o które nam chodzi. Gdy widzimy co się dzieje w Sejmie, jak jest łamane prawo, jak coraz większy rozgardiasz […]

_____________

Demokracja łatwo przemienia się w totalitaryzm. Wołanie o Intronizację
«Nie mamy siedzieć w letargu z założonymi rękami, tylko zrobić to, co sam Bóg przykazał Annie Dąmbskiej, powiedział: ‘Każdy z was ma działać tak, jakby od niego samego zależały losy […]

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!