‘Weź Mnie z sobą, a Syn Mój ulży ci ciężaru’ – ks. prof. Stanisław Koczwara

Rozkrzewiła się Maryja u nas jak nigdzie indziej. Bo wraz z wiarą katolicką Jej Cześć weszła w sam rdzeń narodu. Stała się częścią składową duszy polskiej. Wycisnęła Swe Znamię na zwyczaju naszym i obyczaju. Historia nasza przez długie wieki jest jakby historią Maryi w narodzie.

−∗−

Weź Mnie z sobą, a Syn Mój ulży ci ciężaru – ks. prof. Stanisław Koczwara

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!