Akt Intronizacji Chrystusa Króla Polski jedynym bezpieczeństwem dla Polaków – ks. prof. Tadeusz Guz

Polsce XXI wieku potrzeba wszechmocy Boskiego Króla, żeby ocalić swoją podmiotowość państwową, polityczną, społeczną, a także i narodową. Polsce XXI wieku jako państwu potrzeba dopływu wszechmocy Bożej. To wynika z samej struktury działania nas jako ludzi, a mianowicie to, że podmiotem działania każdego, pierwszym, jest Pan Bóg ponieważ On jest Stwórcą (…) I podobnie jest na płaszczyźnie władzy, że pierwszym, który sprawuje władzę np. w państwie polskim, czy w Unii Europejskiej, czy w Rosji, czy w Izraelu, czy w USA, czy w Argentynie, czy w RPA,a więc w każdym państwie, na każdym kontynencie Pan Bóg jest pierwszym podmiotem działania. I dlatego tylko wtedy dana społeczność ludzka ma swój dobrze pojęty sukces w działaniu, np. w polskim państwie, jeżeli polski polityk i wszyscy rządzący Polską uznają Pana Jezusa Chrystusa za najwyższego władcę Rzeczypospolitej. To uznanie, czyli Akt Intronizacji oznacza, tak bardzo konkretnie, że wtedy polski polityk ma dopływ darów Ducha Świętego, np. daru mądrości, i wszelkie decyzje polityczne, prawne, państwowe, czy wewnątrz Polski, czy w relacji Polski do Unii Europejskiej, czy innych pozostałych krajów świata, wtedy te wszystkie akty polskiej polityki będą czy są osadzone na gruncie Boskiej mądrości.

−∗−

Akt Intronizacji Chrystusa Króla Polski jedynym bezpieczeństwem dla Polaków – ks. prof. Tadeusz Guz

5 maja 2024 r. w Szozdach na Roztoczu ks. prof. Tadeusz Guz obszernie wykłada dlaczego Rząd Polski powinien dokonać Aktu Intronizacji Chrystusa Króla Polski.

 

−∗−

 

Figura Matki Bożej Królowej Polski na 150-lecie Objawień w Gietrzwałdzie – ks. prof. Tadeusz Guz

 

−∗−

Warto porównać:

Czy będziemy Królestwem Chrystusa? – ks. Marek Bąk
‘Przeobrażenie systemu społeczno – politycznego. Prawa broniące życie. Naszą jedyną dyktaturą będzie prawda niezmienna, do której trzeba dostosować swoje życie. Wszystko ulegnie przemianie. Tylko, że niewielu mamy zainteresowanych tym. Dlatego, […]

____________

Jedyny sposób na wszystkie dolegliwości świata – ks. Marek Bąk
W porządku duchowym, zbawczym Jezus Chrystus Król, to nie wybór, to konieczność. To jest również wybór zrozumiany, przyjęty przez tych, którzy zauważyli, iż Źródłem i Celem jest Bóg, dla każdego […]

____________

O zbawiennej konieczności – ks. Marek na niedzielę
Świat nie ma innego wyboru i innej możliwości. Królewskość Jezusa Chrystusa jest prawdą o Jego boskiej naturze i o Jego boskiej konieczności w dziejach stworzonej przez Siebie ziemi i ludzi. […]

____________

Potrzeba Intronizacji z konsekwencjami – ks. Marek na koniec roku
I teraz, by była Intronizacja Chrystusa Króla, to muszą chcieć obie strony. I jakoś nie widać inicjatywy, chęci, przekonania do tego by nasi odpowiedzialni w Ojczyźnie z jednej i drugiej […]

____________

Intronizacja Chrystusa jako Króla Polski – ks. kanonik Eugeniusz Miłoś
‘Z Jej pism wywnioskował, że przyjdą czasy, w których prawie całe narody odstąpią od Boga, a później przyjdzie kara za ten grzech tak wielka, że wiele narodów zginie bezpowrotnie. O […]

____________

Więcej o Intronizacjitutaj.

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!