Amor patriae nostra lex…

“Francja to ja” powiedział Ludwik XIV czyli “król Słońce”.
Ale, po pierwsze, to on już dawno nie żyje, po drugie zaś obecnie nie ma już żadnych tam królów (to znaczy są, ale też nie bardzo) bo jest demokracja.
A w demokracji nie dość, że żadnych tam królów nie ma (albo są ale nie bardzo), to wszyscy ludzie są braćmi i w ogóle jest cudnie, bo wszyscy są równi wobec prawa itd.
To znaczy bez przesady, ale takie dmuchy są puszczane w lud gwoli lepszego fartu strażników “porządku prawnego” i w ogóle.
Zatem “Demokracja to ja”.
W demokracji zaś też mutatis mutandis przecież ktoś musi tym kierować czemu więc nie rzeplińscy, stępnie i zolle jako mutanty-gwaranty dla kerowników.
Gwaranty-mutanty czego i dla kogo to już odrębny temat, bo za co to się można domyślać raczej dość łatwo.

Zasię usuwanie stołka spod dupy, nawet tak zacnej jak dupa rzeplińska, jest zabiegiem nieprzyjemnym dla zainteresowanego, a stąd już krok do nazwania tej operacji zemstą polityczną albo innym podobnym frędzlem.
No bo w końcu kto to widział, żeby taki skarb narodowy odrzynać.

Do czego doszło?  Żeby szlachtę przed sądy pozywały chłopy!

Poza tym to budzi niepokój u innych “gwarantów demokracji” też przypadkiem ma się rozumieć wybitnych prawników.
Gdyby się ta epidemia odrzynania miała rozszerzyć to hohoho !

Lepiej nie myśleć.
Bo to przy okazji i “porządek prawny” szlag by mógł trafić.
A tu rady nadzorcze,a tu znowu organizacje pozarządowe pożytku publicznego, ówdzie zaś fundacje dumne.
Jednym zdaniem demokracja w pełnej krasie.
Brakuje jeszcze tylko żeby się chamy zapytały dlaczego autostrady w Polsce są kilka razy droższe niż w Niemczech, ale za to dwa razy węższe.
Do tego dopuścić nie można i po to są strażnicy demokracji, którzy, jak pokazuje historia najnowsza, przyklepią każde kurewstwo.
I obronią “porządek prawny” żeby żadne Schweine nie bruździły w budowaniu pełnego szczęścia ludu pracującego miast i WSI.

Toteż w trybie nagłym tzw. Komitet Nauk Prawnych PAN wydał uchwale, w której czytamy:
“Komitet Nauk Prawnych PAN przeciwstawia się wszelkim formom nihilizmu konstytucyjnego i prawnego, pogardy dla zasady demokratycznego państwa prawnego, obejścia i nadużycia prawa, wykorzystywania i nadużywania mechanizmów demokratycznych dla ograniczenia demokracji i rządów prawa”. Członkowie Komitetu Nauk Prawnych PAN stoją także na stanowisku, że “zastosowanie przez Prezydenta RP prawa łaski w stosunku do osób skazanych nieprawomocnie stanowi naruszenie trybu postępowania o ułaskawienie i niedopuszczalne wkroczenie organu władzy wykonawczej w zakres kompetencji władzy sądowniczej”.
Przeciwko uchwale było trzech członków komitetu (prof. Tomasz Giaro, prof. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Mirosław Sitarz, którzy zapowiedzieli złożenie zdania odrębnego wobec uchwały) za uchwała 17 , 1 wstrzymał się .

Podaję za niezależna.pl

Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski na Facebooku opublikował niektóre punkty życiorysów profesorów, którzy głosowali za podjęciem uchwały. Dzięki politologowi możemy bliżej przyjrzeć się prawniczym “obrońcom demokracji”:

Przewodniczący KNP PAN – Mirosław Wyrzykowski – w latach 1977–1979 był pracownikiem kontraktowym Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie.
Bogusław Banaszak – w listopadzie 2010 został zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Zbigniew Ćwiąkalski – minister w pierwszym rządzie D. Tuska – członek honorowego komitetu poparcia B. Komorowskiego w ostatnich wyborach [w latach 1972–1981 należał do PZPR – przyp. Niezalezna.pl]
Jan Kazimierz Działocha – 1993–97 senator, 1997–2001 poseł z listy SLD
Marian Filar – 1978-1979 – wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie [należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, potem do Unii Wolności, następnie do Partii Demokratycznej – demokraci.pl, był też posłem z listy Lewicy i Demokratów – przyp. Niezalezna.pl]
Józef Frąckowiak – w latach 1994-1998 oraz 2002-2006 (czyli powoływany za rządów postkomunistów) członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
Leszek Kubicki – w latach 1956–1990 w PZPR. 1996-1997 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (SLD)
Ewa Łętowska – RPO – mianowana jeszcze przez PZPR w 1987 r. [sędzia Trybunału Konstytucyjnego rekomendowana przez posłów SLD, PSL i UP – przyp. Niezalezna.pl]
Henryk Olszewski – od 1959 PZPR – odznaczony orderem odrodzenia Polski (1977)
Monika Płatek – autorka stwierdzenia: “Różnica między tymi, co zabili ben Ladena, a nim samym, jest taka, że ci pierwsi mają większą władzę i większą siłę rażenia. Poza tym nic ich nie różni”
Bronisław Sitek – w 2015 wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z kadencją od 3 grudnia 2015
Stanisław Waltoś – 2015 – członek honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – w latach 1988 (!!!)–2006 nieprzerwanie zasiadała w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2010 została zgłoszona przez PO na stanowisko sędziego TK
Adam Zieliński – 1955–1982 orzekał w Sądzie Powiatowym, a następnie w Sądzie Okręgowym dla m.st. Warszawy. Od 1970 – dyrektor departamentu prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. 1982–1992 sędzia i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Równocześnie w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1976–1984 i 1986–1989), członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL Wojciechu Jaruzelskim, 1989–1991 “poseł” na Sejm kontraktowy z ramienia PZPR

Mniodzio…
Na tym zakończę, bo ilość słów uznanych za obraźliwe jaka zebrała się w mojej jaźni przekracza chwilowo możliwość ich wyartykułowania.
Poza tym przypomniałem sobie, że muszę pilnie pójść po olej do…konserwowania i smarowania …to znaczy mechaniki precyzyjnej.

O autorze: zapinio