Powstanie w getcie Archiwum

  • Narracja historyczna dotycząca Powstania w getcie warszawskim jest zafałszowana. Wykreślono Polaków niosących pomoc walczącym, a także żydowskich rabinów, którzy nieśli pomoc duchową powstańcom. Umniejsza się rolę ŻZW. “Film Tora i […]

    Tora i miecz

    Narracja historyczna dotycząca Powstania w getcie warszawskim jest zafałszowana. Wykreślono Polaków niosących pomoc walczącym, a także żydowskich rabinów, którzy nieśli pomoc duchową powstańcom. Umniejsza się rolę ŻZW. “Film Tora i […]