Tora i miecz

Tora i miecz_2

Narracja historyczna dotycząca Powstania w getcie warszawskim jest zafałszowana. Wykreślono Polaków niosących pomoc walczącym, a także żydowskich rabinów, którzy nieśli pomoc duchową powstańcom. Umniejsza się rolę ŻZW.

“Film Tora i miecz, wyemitowany w polskiej telewizji w poniedziałek, ukazuje nieznane aspekty powstania w getcie warszawskim – udział ortodoksyjnych żydów w walkach i w polskich organizacjach konspiracyjnych. W konspiracji powstają komórki Irgun Cwai Leumi (hebr. Narodowa Organizacja Wojskowa), polskie wojsko szkoli żydowskich terrorystów. To oni stworzą zalążek Żydowskiego Związku Wojskowego. Z ŻZW współpracują polskie organizacje konspiracyjne. W dokumencie wypowiadają się członkowie tych organizacji. Cytowane są świadectwa – dziennik rabina Seidmana i relacja Tadeusza Bednarczyka z komendy głównej OW-KB”./telemagazyn.pl/

 

Żydowski Związek Wojskowy, ŻZW – formacja zbrojna Żydów polskich, powołana w listopadzie 1939 przez byłych oficerów Wojska Polskiego i działaczy organizacji prawicowych żydowskiego pochodzenia

Do 1942 r. w szeregach organizacji prawdopodobnie było do 500 ludzi zorganizowanych w dwie pełne kompanie (240 ludzi), a także dwie kompanie szkieletowe, które w 1943 roku zostały uzupełnione ochotnikami. Według niektórych źródeł i relacji żołnierzy tuż przed powstaniem do ŻZW należało nawet około 1500 bojowców. Po wojnie ŻOB promował wersję, jakoby większość działaczy ŻZW została aresztowana tuż przed powstaniem.

 

Oddziały bojowe ŻOB powstały 28 lipca 1942 roku w getcie warszawskim spośród członków Organizacji Bojowej Bloku Antyfaszystowskiego kierowanej przez lewicowców, organizacji młodzieżowej partii Bund (połączenie 15 października 1942) oraz organizacji syjonistycznych Haszomer Hacair, Dror, organizacji Cukunft i grup Akiba. Do ŻOB dołączyli członkowie partii Poalej Syjon i PPR. Dowódcą został Mordechaj Anielewicz “Malachi” z Haszomer Hacair. W skład ŻOB nie weszli członkowie prawicowej organizacji Betar, którzy przyłączyli się do organizacji ŻZW, utworzonej przez oficerów Wojska Polskiego żydowskiego pochodzenia.

W czasie powstania w getcie warszawskim, ŻOB w Warszawie składała się prawdopodobnie z 22 grup bojowych podległych dowództwom dzielnicowym: pięć grup wywodziło się z organizacji Dror, cztery z Haszomer Hacair, cztery z GL-PPR, cztery z Bundu, oraz po jednej z Poalej Syjon-Lewica, Poalej Syjon-Prawica, Akiba, Gordonia i Hangar Hacyjoni. Liczebność to według różnych danych od 220 do 600 bojowców.

______________________________________________________________________________________________________

Cały Film

O autorze: Redakcja