Stalinowiec patronem KOD? Archiwum

  • Na stronie facebookowej KOD /Komitetu Obrony Demokracji/ widnieją zdjęcia Jacka Kuronia, który w okresie stalinowskim gorliwie budował ideowy fundament komunizmu w umysłach polskiej młodzieży. Z życiorysu patrona KOD W 1949 […]

    Stalinowiec patronem KOD?

    Na stronie facebookowej KOD /Komitetu Obrony Demokracji/ widnieją zdjęcia Jacka Kuronia, który w okresie stalinowskim gorliwie budował ideowy fundament komunizmu w umysłach polskiej młodzieży. Z życiorysu patrona KOD W 1949 […]