Stalinowiec patronem KOD?

Kuroń_kod_1

Na stronie facebookowej KOD /Komitetu Obrony Demokracji/ widnieją zdjęcia Jacka Kuronia, który w okresie stalinowskim gorliwie budował ideowy fundament komunizmu w umysłach polskiej młodzieży.

Z życiorysu patrona KOD

W 1949 został działaczem Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) wzorowanym na radzieckim Komsomole – Wszechzwiązkowym Leninowskim Komunistycznym Związku Młodzieży. Od  1952 członek PZPR. W 1955 założył Krąg Walterowski, nazywany czerwonym harcerstwem, którego był komendantem do 1961.

Patronem założonej przez Kuronia organizacji był Karol Świerczewski, ps. „Walter”  – generał pułkownik Armii Czerwonej, działacz komunistyczny sowiecki, hiszpański oraz “polski”, członek Centralnego Biura Komunistów Polskich i Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. W wojnie polsko-bolszewickiej wziął udział w walkach po stronie bolszewików, wstępując do 1 Moskiewskiego Oddziału Gwardii Czerwonej. Później wstąpił do Armii Czerwonej.

Do aktywnych członków czerwonego harcerstwa należeli dzisiejsi redaktorzy “Gazety Wyborczej” Adam Michnik i Seweryn Blumsztajn.

Kuroń został usunięty z PZPR po napisaniu w 1964  Listu otwartego do Partii, inspirowanego myślą trockistowską. We wrześniu 1976 był jednym z sygnatariuszy aktu założycielskiego Komitetu Obrony Robotników, założonego przez Antoniego Macierewicza, przejętego potem przez grupę Michnika.

W 1989 brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu. W latach 1989–1990 i 1992–1993 był ministrem w rządach stalinowskiego publicysty Tadeusza Mazowieckiego, który w początkowym okresie sowieckiej okupacji szkalował prześladowanego i uwięzionego przez komunistów Biskupa Czesława Kaczmarka.

Cytaty

“Najpierw zabijali działaczy PPR, z czasem cała ich działalność ograniczyła się do rabowania”. /o żołnierzach Armii Krajowej/

“Nie palcie komitetów, zakładajcie własne”.

“Po makarenkowsku 1) nie wolno było u nas karać pracą ani też pozbawianiem przyjemności. Kary miały charakter symboliczny. Najcięższą było zdjęcie chusty, którą walterowcy nosili do wszystkiego, i oczywiście czerwoną”. Jacek Kuroń źródło: “Gazeta Wyborcza”

Kuroń czerwone harcerstwo

Na zdjęciu walterowcy z Kuroniem na obozie w 1957 roku.
_____________________________________________________________________________________________________________
1) Anton Siemionowicz Makarenko – radziecki pedagog i pisarz, twórca systemu wychowania komunistycznego.

 

 

O autorze: Redakcja