Kładę dziś przed wami życie i śmierć…

‘Najbardziej wierni katolicy zjednoczonych Niemiec postanowili w tym bardzo trudnym dla nich momencie, wiedząc, tak realistycznie o tym, co się w Bundestagu wydarzy i co będzie tego skutkiem, procedowania takiego projektu ustawy o przymusowych szczepionkach dla wszystkich obywateli Niemiec, więc postanowiono sięgnąć po moce Boże i po moce Matki Najświętszej, Królowej Różańca Świętego. I od największych metropolii Niemiec, poprzez te średniej wielkości miasta, miasteczka, osady, wioski, po prostu postanowiono gromadzić się publicznie, w charakterystycznych dla danego miasta, czy metropolii, czy miejscowości miejscu, ale na forum publicznym, w dostojny sposób, jeśli chodzi o zewnętrzną postawę, z Różańcem w ręku. I postanowiono publicznie odmawiać Różaniec aż do czasu, gdy ten projekt ustawy po prostu w Bundestagu nie przejdzie.’

‘Polscy rolnicy, niestety, w dużej mierze popełniają błąd kardynalny, ponieważ ich aktywność jest bardzo cenna, jest konieczna, ale ona powinna być ograniczona. Czyli do pewnego stopnia rolnik polski powinien dzisiaj wyrazić swój protest. I wydaje mi się, że to, co uczynili rolnicy w ostatnich tygodniach i miesiącach, to jest ta granica ich możliwości aktywnego działania. I co ja mogę zasugerować, czy czym zainspirować dzisiaj polskiego rolnika (…) polski rolnik powinien teraz sięgnąć po Różaniec i publicznie odprawiać Różaniec. I jestem pewien, że wtedy, jeżeli polscy rolnicy pozwoliliby Bogu i boskim mocom zacząć działać, zacząć być aktywnymi, to wtedy sytuacja i pozycja polskiego rolnika (…) byłaby diametralnie różną. Dlaczego? Bo wtedy Pan Bóg by zadziałał…’

‘Trzeba sobie zdać sprawę, że ten polityk, który opowie się za taką zbrodnią, ryzykuje całe swoje wiekuiste, szczęśliwe i błogosławione życie w Domu Boga. Bo jeżeli tego celu nie uwzględnimy, że człowiek jest pielgrzymem, że człowiek jest tylko czasowo na tej planecie, a docelowo jesteśmy stworzeni do istnienia wiekuistego razem z Panem Bogiem, aniołami i świętymi, to człowiek nie zrozumie tej sprawy.’

−∗−

Kładę dziś przed wami życie i śmierć…

Rozmawiają: Edyta Paradowska, ks. prof. Tadeusz Guz

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!