Koniec projektu demokratycznego, cichy zamach stanu przeprowadzany przez plutokratów

image

Der Neue Faschismus schon da ist
Пусть всегда будет фашизм

 

MOTTO 

„Ideologia neoliberalna pomogła zlikwidować regulacje rządowe i zgromadzić niewyobrażalne bogactwo przez 1% ludzkości. Bogaci są w stanie przechytrzyć znaczną część ustawodawstwa poszczególnych krajów i regionów na swoją korzyść. Ich i ich majątek chronią zastępy parlamentarzystów, menedżerów, firm księgowych, prawników, doradców podatkowych, think tanki, stacje radiowe, studia filmowe, wydawcy, media, badacze, skrybowie, lobbyści, ochroniarze i inni ich lokaje.”

[B. Hamm]

 

 

Masową bazą „tradycyjnego” faszyzmu było entuzjastyczne drobnomieszczaństwo, podżegane przez propagandę.

Przywódca (państwo) obiecał masie uwolnienie od wszelkiego zła. Führer niósł masy, masy niosły Führera (państwo) i to prowadziło ich drogą interesu (monopolistycznego) kapitału ku wojnie i zniszczeniu. W ciągu ostatnich kilku dekad wyłoniła się ponadnarodowa, dobrze skomunikowana kasta, która nie tylko prowadzi swoje wojny, ale także uznaje społeczeństwa obywatelskie jako całość za zagrożenie dla ich władzy. Od marca 2020 r. centra władzy rozszerzyły swoją wojnę pod hasłem infekcji koronowej.

Przez ponadnarodowy faszyzm „elitarny” rozumiem sojusz międzynarodowej klasy kapitalistycznej i ponadnarodowej elity władzy z ponadnarodowym kompleksem cyfrowym, wojskowym, tajnych służb, nauki i mediów

oraz rządami jako ich komitetami wykonawczymi .

Nazywam ten konglomerat pasożytem społeczeństw obywatelskich, które służą im jako „organy gospodarzy” [autor używa pojęcia “społeczeństwo obywatelskie w dawnym, idealistycznym znaczeniu, które obecnie już się zdezaktualizowało z powodu stopniowej deformacji i faszyzacji prawa w UE, przyp. mój, wawel].

Ich nowym sposobem dominacji jest dyktatura zdrowia oparta na reżimie infekcji, który można aktywować w dowolnym momencie. Dzisiaj Covid-19, jutro rinowirusy, pojutrze może malaria albo atak „wojny biologicznej” [a bezustannie od 2009 r. “zagrożenie klimatyczne”, zagrożenie “terrorystyczne” i fantom wojny nuklearnej, przyp. mój, wawel].

Niekończąca się »wojna z terrorem« została rozszerzona o »wojnę z infekcją« od marca 2020 roku [i o ciągłą “walkę ze zmianami klimatu”]. Jest to skierowane przeciwko całej ludzkości.

Rzekoma „wielka troska” rządzących ośrodków o „zdrowie publiczne” jest bezprecedensowym arcydziełem propagandy w historii ludzkości.

To przygotowywana od lat PSYOP, wojna psychologiczna przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu.

Legitymizacja zachodniej polityki spadła do zera pod koniec 2019 roku, po dziesięcioleciach niepowodzeń rządzących klik.

I ci, którzy zrujnowali planetę, ludzkość, wspólnotę, wewnętrzny i zewnętrzny pokój oraz wszystkie pozytywne wartości ludzkiej historii – jak na ironię – mieliby teraz być wielkimi zbawicielami ludzkości o nic tak się nie troszczącymi jak o zdrowie szarego człowieka?!

Jak bardzo niehistoryczny, bezradny, naiwny i wyprany w mediach musisz być, aby uniewinnić w swoich myślach siły napędowe zglobalizowanego kapitalizmu katastroficznego i sprawców katastrofy, która spowodowała ich… wielkie obawy o zdrowie narodów?

 

STAN WYJĄTKOWY JAKO STAN STAŁY

„Masową bazą” ośrodków rządzących już dawno przestała być wierność przekonanych przez nich ludzi. Ich nowi zwolennicy to masy zmanipulowanych, okłamanych i terroryzowanych ludzi w trybie strachu i paniki. Masowa głupota medialna tworzy wyznawców w oparciu o strach.

Jeffrey A. Tucker z American Institute for Economic Research pisze w swoim artykule „Kiedy skończy się szaleństwo?”

 

„Jestem praktykującym psychiatrą, który specjalizuje się w zaburzeniach lękowych, urojeniach paranoidalnych i irracjonalnym strachu. Traktowałem to jako specjalność dotyczącą poszczególnych osób fizycznych. […] To, co się teraz dzieje, to rozprzestrzenianie się tego poważnego uszczerbku na zdrowiu na całą populację. Widzimy, jak pierwotny lęk przed zagrożeniem zamienia się w masową panikę. Wydaje się, że to wszystko nam celowo zorganizowano . To tragiczne. Gdy to się raz zaczęło, naprawa szkód psychicznych może zająć lata ”. […]

 

Środkiem panowania ośrodków władzy jest swego rodzaju stan wyjątkowy, [STAN  ZAGROŻENIA infekcją, klimatem, płonącą planetą, prześladowaniem mniejszości, terroryzmem teoretyków spiskowych etc., przyp. mój, wawel] wraz z  likwidacją praw obywatelskich.  [STAN ZAGROŻENIA, czyli w istocie po prostu] stan wyjątkowy można odtąd w każdej chwili ogłosić jako stały. Nawet „demokracja” w jej niedoskonałej formie demokracji partyjnej została zawieszona przez stan wyjątkowy podczas Covid, [przez zieloną rewolucję oraz projektowany nowy traktat o UE, przyp. mój, wawel] a podział władzy w dużej mierze załamał się. Bill Gates, [Klaus Schwab] i jego współpracownicy naukowi i polityczni nie chcą, abyśmy kiedykolwiek wrócili do czasów sprzed Covid-19.

Demokracja, jaką znaliśmy, to już przeszłość. Bernd Hamm pisał już w 2017 roku:

„Ideologia neoliberalna pomogła zlikwidować regulacje rządowe i zgromadzić niewyobrażalne bogactwo przez 1% ludzkości. Bogaci są w stanie przechytrzyć znaczną część ustawodawstwa poszczególnych krajów i regionów na swoją korzyść. Ich i ich majątek chronią zastępy parlamentarzystów, menedżerów, firm księgowych, prawników, doradców podatkowych, think tanki, stacje radiowe, studia filmowe, wydawcy, media, badacze, skrybowie, lobbyści, ochroniarze i inni ich lokaje.

 

Własność prywatna jest złotym cielcem kapitalizmu [kultu którego to cielca będzie się próbować odmawiać zniewolonym, posłusznym masom, przyp. mój, wawel] a nieuregulowany kapitalizm jest biblią klasy rządzącej. Mogą sami zmobilizować policję i wojsko w swoim interesie. Państwo narodowe i jego rząd pozostają ważnymi instytucjami – ale wyłącznie po to, by  utrzymywać masy pod kontrolą. To koniec projektu demokratycznego i ostateczne przejęcie przez plutokrację, cichy zamach stanu”.

 

Tradycyjny faszyzm łączył masowe poparcie i propagandę z brutalnym (ulicznym) terrorem i walkami przeciwko swoim wrogom. W przeciwieństwie do tego,  transnarodowy faszyzm „elit” jest znacznie bardziej subtelny i inteligentny. […]

 

RESET GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

Ośrodki dominacji zamierzają wymuszać wielokrotne lockdowny, jak nie sanitarne, to klimatyczne, aby osiągnąć swoje cele.

Ostatecznie dążą do zresetowania światowej gospodarki. Chcą „odnowić, zrekonstruować” „stary” zglobalizowany katastroficzny kapitalizm, który doprowadził planetę na skraj upadku. Podstawowym celem jest utrzymanie systemu kapitalistycznego w nowych warunkach, jakie po wielkim resecie stworzy czwarta rewolucja przemysłowa.

Państwa mają być całkowicie poddane kontroli międzynarodowego przemysłu finansowego [Finanzindustrie].

Przed kryzysem koronowym Niemcy miały dług publiczny w wysokości około 2 bilionów euro. Utworzenie takiego długu zajęło Niemcom 75 lat. Podwojenie długu narodowego zajęło zespołowi Merkel 3 miesiące.

[…] Ośrodki władzy dążą do prywatyzacji pozostałej własności państwowej pod kontrolą międzynarodowego przemysłu finansowego poprzez całkowite zadłużenie państw. Upadłe firmy, które znalazły się na krawędzi bankructwa w wyniku kryzysu koronowego, są następnie przejmowane pod skrzydła państwa przez radykalne rządy rynkowe, aby  koszty restrukturyzacji przerzucić na podatników. Całkowite zadłużenie państw jest sposobem na zniewolenie ludzkości.

W Europie UE jest głównym ośrodkiem kontroli dedemokratyzacji państw narodowych. Rządzące kliki gospodarcze i polityczne robią wszystko, co w ich mocy, aby zachować niedomagającą UE jako swój projekt władzy, całkowicie podkopać demokratyczne instytucje państw narodowych i dalej osłabiać władzę parlamentów. 27 krajów UE właśnie uzgodniło pakiet budżetowy i finansowy w historycznym rzędzie wielkości 1,8 biliona euro.

Już dziś wiadomo, że pieniądze trafią przede wszystkim do banków na refinansowanie starych długów, podobnie jak wcześniejsza pomoc dla Grecji.

Wolne od demokracji komisje, rady dyrektorów, senaty, porozumienia z interesariuszami i wszelkiego rodzaju komisje zaplecza zapewniają totalitarne rządy ponadnarodowej kasty oligarchicznej. Państwo narodowe służy im wyłącznie jako państwo nadzoru i represji, aby utrzymać populacje pod kontrolą.

 

REDUKCJA LUDNOŚCI

Zmniejszenie światowej populacji jest integralną częścią wielkiego globalnego resetu gospodarczego. Miliardy ludzi są „zbędne” dla czwartej rewolucji przemysłowej. „Czyszczenie” światowej populacji odbywa się poprzez stopniowe niszczenie małych i średnich przedsiębiorstw oraz globalnych łańcuchów dostaw z setkami milionów pracowników. Część małych i średnich przedsiębiorstw, która jest „użyteczna” dla międzynarodowych strategów inwestycyjnych, zostanie zmuszona do porzucenia samozatrudnienia w zależnym sektorze niskich płac, inne będą podporządkowane korporacjom cyfrowym i platformowym oraz ich strategiom eksploatacji, oraz duże części ulegną zniszczeniu, zgodnie z zamierzeniami strategów-władców.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy 1,6 mld osób w tzw. sektorze formalnym było już bezrobotnych w wyniku pierwszego lockdownu.

Pytanie brzmi: „Ile setek milionów ludzi straci życie w wyniku ekonomicznej destrukcji ich egzystencji?”

Ośrodki władzy uśmiechają się nad milionami trupów. Dowiedli tego dostatecznie poprzez swoje wojny po 1989 roku. I i II wojna światowa pochłonęły ponad 100 milionów istnień ludzkich. Gdyby „tylko” 10 procent z 1,6 miliarda bezrobotnych ludzi zginęło w wyniku celowej eksterminacji ekonomicznej, byłoby to 160 milionów ludzi. Ale na pewno będzie wojen więcej!

To, czy ośrodki władzy i ich przywódca Bill Gates również dążą do zmniejszenia światowej populacji poprzez systemy szczepień, jest kwestią wielu spekulacji. Bill i Mellinda Gates pozują na wielkich zbawicieli ludzkości poprzez reżim szczepień. Na pewno nie są zbawcami ludzkości! Chodzi o nowe, gigantyczne modele biznesowe dla wielkiej farmacji, wielkich pieniędzy i wielkiego rządu [Big-Pharma, Big-Money und Big-Government], które są inscenizowane wszelkimi środkami propagandowo i przy użyciu represji.

„Dla Billa Gatesa szczepionki są ‘strategiczną filantropią’, która zasila jego liczne firmy zajmujące się szczepionkami i daje mu dyktatorską kontrolę nad globalną polityką zdrowotną”.

 

IV REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

Cele czwartej rewolucji przemysłowej to:

  • – zniesienie wszelkiej demokracji,
  • – nowy ład geopolityczny,
  • – 5G i związana z nim technologia satelitarna. 5G to przede wszystkim technologia dla wojska do prowadzenia wojny na zupełnie nowych podstawach. Zainstalowano 5G, a konsekwencje dla ludzi i przyrody są całkowicie ignorowane,
  • – Internet Rzeczy, chodzi o technologie globalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
  • – świat bezgotówkowy,
  • – ustanowienie zimnego życia społecznego, dystansu społecznego i całkowitej kontroli biometrycznej,
  • – reżim przymusowych szczepień z wykorzystaniem genetyki i nanotechnologii, dzięki któremu firmy farmaceutyczne są zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności,
  • – ekspansja sztucznej inteligencji i transhumanizm, czyli łączenie człowieka i maszyny, – budowa »Smart Cities«.
  • [- stopniowa likwidacja własności prywatnej, czyli tzw. ekonomia współdzielenia, przyp. mój, wawel]

Podsumowując, można powiedzieć, że ponadnarodowi „elitarni” faszyści dążą do Nowego Porządku Świata, dyktatorskiego globalnego zarządzania.

Po wielkim resecie pozostała ludność świata powinna żyć w nowym świecie.Ośrodki władzy robią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić, że ich Nowy Porządek Świata będzie nieodwracalny po przejściu w czwartą rewolucję przemysłową.

 

WYMAGANIA NOWEGO POCZĄTKU

Ponieważ ośrodki władzy w sposób nieskrępowany przebudowują świat, ruch oporu może pomyśleć o tym, jak ludzkość, zwłaszcza w zachodniej demokracji  fasadowej, mogłaby znaleźć wyjście z obecnego bagna. Kilka przemyśleń na ten temat:

– rozwiązanie partii politycznych w ich dotychczasowej formie i funkcji, – rozwiązanie korupcyjnych kompleksów lobbistycznych,

– redukcja tajnych służb,

– redukcja wojska do obrony narodowej,

– zniesienie immunitetu polityków,

– konfiskata mienia partii lub mienia polityków w przypadku udowodnionych naruszeń konstytucji, prawa i szkody dla społeczeństwa,

– ponoszenie przez polityków faktycznej odpowiedzialności zamiast tzw. odpowiedzialności politycznej,

– zwiększenie wymiaru kary w przypadku złamania przysięgi urzędowej,

– umacnianie demokracji bezpośredniej i zwoływanie zgromadzeń założycielskich

– całkowite przeprojektowanie mediów, czyli oddanie ich pod demokratyczną kontrolę ludu,

 

Nowe pokolenie polityków musi wykazać się „w życiu”, musi przestrzegać zasad etycznych i moralnych, przestrzegać konstytucji i prawa.

To byłby pierwszy krok.

 

Autor: Ullrich Mies

Źródło: https://demokratischerwiderstand.de/artikel/104/transnationaler-eliten-faschismus

 

image

O autorze: wawel