Czy Polska jest jeszcze suwerenna? – ks. prof. Tadeusz Guz

Gdzie jest nadzieja? W każdym z was. (…) Mam nieodpartą pewność poznania, że wy jesteście podmiotami, że jesteście dziećmi Boga. I pamiętajcie, takiego statusu bytowego jako jedynego, nie można złamać. Wszystkich innych, począwszy od uczonych, a skończywszy na politykach, każdego można złamać jak zapałkę. Tylko człowieka, który jest świadom swojej podmiotowości dziecka Bożego, tylko taki człowiek jest nie do złamania. I nikt tego nie jest w stanie uczynić, bo gwarantem naszej stabilności bytu, i to w wiekuistej (!), wiekuistej perspektywie jest sam osobowy Pan Bóg.

−∗−

Czy Polska jest jeszcze suwerenna? Ks. prof. Tadeusz Guz: Dla UE nie jesteśmy podmiotem

Zapraszamy do obejrzenia wykładu najwybitniejszego współczesnego filozofa ks. prof. Tadeusza Guza, wygłoszonego w kościele Św. Trójcy w Warszawie 7 kwietnia 2024 roku. Ksiądz profesor analizuje w nim współczesną rzeczywistość z właściwą sobie przenikliwością stawiając diagnozę, ale i proponując skuteczne środki zaradcze. Prawdziwa uczta intelektualna.

_____________________

Wykład trwa ok. 2h 15min.

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!