socjotechniki Archiwum

  • … zapewne jest w posiadaniu tych, którzy próbują manipulować świadomością ludzi na większą skalę (dobra organizacja pracy, to zwiększone efekty produkcyjne). Czy nie byłoby pożytecznym odtworzenie go na zasadzie reverse-engineering, […]

    Rejestr projektów socjo-inżynieryjnych

    … zapewne jest w posiadaniu tych, którzy próbują manipulować świadomością ludzi na większą skalę (dobra organizacja pracy, to zwiększone efekty produkcyjne). Czy nie byłoby pożytecznym odtworzenie go na zasadzie reverse-engineering, […]
  • W biurokratycznym paradygmacie państwa totalitarnego kradzież czasu jest oficjalną techniką kontroli i zniewolenia stosowaną przez „obsługujące” obywatela urzędy niższego i średniego szczebla.  Niestety, większość urzędników nie ma zielonego pojęcia, że […]

    Techniki zniewolenia. Kradzież czasu.

    W biurokratycznym paradygmacie państwa totalitarnego kradzież czasu jest oficjalną techniką kontroli i zniewolenia stosowaną przez „obsługujące” obywatela urzędy niższego i średniego szczebla.  Niestety, większość urzędników nie ma zielonego pojęcia, że […]