Dołownia Archiwum

  • „Omnes Viae Romam ducunt”. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu głosiła starożytna sentencja. We współczesnej demokracji wszystkie drogi wiodą ku przepaści. Nie od dziś wiadomo, że łaska gawiedzi na pstrym koniu […]

    Trzecia droga do przepaści

    „Omnes Viae Romam ducunt”. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu głosiła starożytna sentencja. We współczesnej demokracji wszystkie drogi wiodą ku przepaści. Nie od dziś wiadomo, że łaska gawiedzi na pstrym koniu […]