‘Doświadczenia duchowe’ czyli co jest przeorane herezjami

«Czy kursy alfa są katolickie? Nie są, chociaż udają, że mają charakter katolicki.»

«Otwieranie się na doświadczenie duchowe. Oczywiście z tym przekonaniem, że to doświadczenie jest od Ducha Świętego. A więc cóż może być złego? Z tym, że to doświadczenie jest z duchowości ewangelikalnej (…), czyli jest to w założeniu przekaz herezji. To jest takie słowo bardzo dziś niemodne, bo kto jest heretykiem w dobie ekumenicznej? Istotą herezji jest to, że zawiera ona w sobie błąd, czyli wyprowadza na manowce. Takie najprostsze błądzenie to, w ramach kursu alfa, uczy się otwierania na słyszenie Ducha Świętego.»

«Zaczyna się era kościoła apostolsko-judaistycznego. Gdzie żydzi mesjaniczni wracają do Kościoła, żeby zająć naczelne miejsce, czyli miejsce apostołów. To są nowi apostołowie. Taki kościół apostolsko-proroczy. Nowi apostołowie, którzy są apostołami nie na zasadzie sukcesji apostolskiej, tylko na zasadzie bezpośredniego namaszczenia duchowego proroków. Takie konferencje zaczęły się dziać w Polsce i takie nauczania są wprowadzane. To jest ta awangarda. Taki nurt, który teraz będzie głoszony. Kardynał Grzegorz Ryś wydał ostatnio książkę ‘Chrześcijanie a Żydzi’, gdzie mówi, że to nie na zasadzie, że Żydzi byli nieprzychylni pierwszym Chrześcijanom, tylko Chrześcijaństwo wypchnęło Synagogę z siebie. I dopiero gdy ta Synagoga powróci, to będzie pełnia Kościoła. Jesteśmy na takim etapie, więc czas się opamiętać.»

−∗−

Myślenie wielu księży jest przeorane herezjami protestanckimi

Rozmawiają: Edyta Paradowska, Jacek Szmidt

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!