Przyjmujmy w pierwszej kolejności Polaków Archiwum