„Certyfikaty” CBAM czyli nowe zasady klimatyczne

Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli CBAM, jak się go nazywa, tworzy nowy system „wyrównywania” podatku węglowego dla produktów z Unii Europejskiej, działający w ramach Systemu Handlu Emisjami (ETS) dotyczącego towarów importowanych.

−∗−

Tłumaczenie artykułu z serwisu News Target na temat wprowadzenia przez UE nowych ‘certyfikatów’ CBAM, które są ściśle powiązane z ETS, czyli Systemem Handlu Emisjami oraz możliwych reperkusjach takich regulacji. /AlterCabrio – ekspedyt.org/

____________***____________

 

Największy na świecie system podatku od emisji dwutlenku węgla właśnie nałożony przez UE. Za tym idzie większa inflacja i mniejszy handel

Nowe zasady klimatyczne narzucone przez Parlament Europejski w celu zwalczania „wycieku emisji” [carbon leakage] grożą dalszym zubożeniem państw Trzeciego Świata poprzez nakładanie na najbiedniejsze kraje dodatkowych podatków od emisji dwutlenku węgla za ich eksport.

Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli CBAM, jak się go nazywa, tworzy nowy system „wyrównywania” podatku węglowego dla produktów z Unii Europejskiej, działający w ramach Systemu Handlu Emisjami (ETS) dotyczącego towarów importowanych.

Firmy importujące do UE będą teraz zobowiązane do zakupu tzw. „certyfikatów” CBAM, aby zapłacić różnicę między ceną emisji dwutlenku węgla płaconą w kraju produkcji a ceną uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach unijnego ETS.

„CBAM obejmie żelazo i stal, cement, aluminium, nawozy i energię elektryczną, zgodnie z propozycją Komisji, i rozszerzy się na wodór, pośrednie emisje pod pewnymi warunkami, niektóre prototypy, a także niektóre produkty niższego szczebla, takie jak śruby i wkręty oraz podobne artykuły z żelaza lub stali” — wyjaśniają raporty.

„Przed końcem okresu przejściowego Komisja oceni, czy rozszerzyć zakres na inne towary zagrożone ucieczką emisji, w tym chemikalia organiczne i polimery, aby do 2030r. objąć wszystkie towary objęte systemem ETS”.

CBAM działa również na niekorzyść amerykańskich małych firm i producentów, którzy są również związani przepisami ustawy o czystym powietrzu [Clean Air Act]

Nawiasem mówiąc, CBAM jest częścią unijnego pakietu „Fit for 55 in 2030”, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całej Unii o co najmniej 55 procent do 2030r. zgodnie z europejskim prawem klimatycznym.

Rezultatem tych zmian będzie na przykład zmniejszenie światowego handlu. Skutkiem czego będzie jeszcze większa inflacja, która jest ostatnią rzeczą, jakiej świat teraz potrzebuje w dobie trwającego kryzysu gospodarczego.

Faten Aggad, starszy doradca w African Climate Foundation (ACF), napisał na Twitterze, że kraje afrykańskie, najbardziej narażone na ten nowy program UE, „są zarówno krajami o średnich, jak i niskich dochodach”.

Dodała, że ​​Mozambik, który odpowiada za 7 procent całego importu aluminium do UE, ale dla którego eksport UE stanowi 25 procent jego dochodów z eksportu, „może stracić do 1% swojego PKB”, według Center for Global Development (CGD).

„#Egypt i #Algeria, które reprezentują odpowiednio 21 i 20% importu nawozów do UE, również mocno ucierpią” – wyjaśniła Aggad w innym tweecie.

„Algieria (6% całkowitego importu UE), Maroko (5%) i Tunezja (3%) również eksportują cement. Poważny wpływ odczuje również Republika Południowej Afryki. Nigeria, Kamerun, Kongo i Ghana również”.

Nie jest jasne, czy najbiedniejsze kraje rozwijające się otrzymają jakiekolwiek odstępstwa czy zwolnienia z programu, ale Aggad podejrzewa, że ​​tak się jednak nie stanie, ponieważ UE już zasugerowała, że ​​byłoby to niezgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Jest to „wątpliwe, biorąc pod uwagę, że podobne zwolnienia zostały wcześniej zabezpieczone” – powiedziała Aggad. „Argumentowali również, że zwolnienia zachęciłyby do przenoszenia brudnego przemysłu do Afryki”.

„Również wątpliwe (ze względu na badania, o których mowa powyżej), ale prawdopodobnie będzie to zależeć od polityki wprowadzonej w krajach, które również temu zapobiegają (przy odpowiednich zachętach można to przezwyciężyć)”.

Stany Zjednoczone również borykają się z poważnymi niedogodnościami ekonomicznymi wynikającymi z CBAM w jego obecnej formie. Rodzime małe firmy i producenci są już związani ograniczeniami regulacyjnymi ustawy o czystym powietrzu [Clean Air Act], które nie są brane pod uwagę w programie CBAM.

„Propozycja UE nie uwzględnia kosztów regulacji krajowych w przypadku stosowania podatku granicznego” — donosi The Wall Street Journal. „Nieuznanie ukrytych kosztów regulacji amerykańskich nieuchronnie doprowadziłoby do podwójnego opodatkowania eksporterów emisjami”.

__________________

World’s largest carbon tax scheme just imposed by EU; more inflation and less trade to follow, Ethan Huff, 12/21/2022

−∗−

Powiązane tematycznie:

Przedsmak nowych limitów czyli pilnuj śladu węglowego
Jako przedsmak potencjalnych przyszłych limitów „uprawnień do emisji dwutlenku węgla”, duży bank w Australii wprowadził nową funkcję, która łączy zakupy ze śladem węglowym klientów i ostrzega ich, gdy przekroczą średnią. […]

__________________

Bankowy klimat czyli koniec wolnego rynku w stylu ESG
ESG działa jak koń trojański dla dalszej centralizacji amerykańskiego systemu finansowego. Finanse ESG, spopularyzowane przez hiperpolityczne giganty zarządzania aktywami, takie jak BlackRock i Vanguard, działają, aby uniemożliwić osobom z zewnątrz […]

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!