Trevignano Romano, Orędzie z 30 marca 2021 r.

Trevignano Romano 30 marca 2021 r.

Przesłanie od Jezusa

Chrystus niosący krzyż – Hieronim Bosch, 1515

Umiłowane dzieci, nie bójcie się, bo Ja też byłem prześladowany przed wami i błagam was, nie opowiadajcie, że wytrzymałem wszystkie te cierpienia, bo byłem Synem Bożym. To nie [było] tak, na Swoim ciele i w Mym sercu doznawałem wszelkich bólów i ciemności świata, bo taki był cel Wcielenia. Powierzcie wszystko Mnie, jedynej Kotwicy Zbawienia, [a] wezmę was za rękę i ulżę wam w cierpieniach, biorąc je na Swe ramiona i niosąc ze Sobą na Golgotę. Proszę was z wielką miłością, byście nie opuszczali Mnie i Mojej Świętej Matki, która z wielką pokorą stoi wciąż między wami; wasze cierpienia będą nagrodzone. Proszę was, byście pomagali swym braciom, żeby nie popadli w zatracenie; kiedy choć jeden z waszych braci zostanie zbawiony, oznacza to wielkie święto w niebie. Nie zostawię was, spoglądajcie na Krzyż i na wszystko, co się z nim wiąże; płaczcie nad swym Jezusem, Który was rozumie i cierpi tak ogromnie. Niestety, człowiek jest dręczony przez najpiękniejszego anioła, który zbuntował się przeciw Bogu, uratowani zostaną tylko ci, którzy mają siłę i wiarę; oto Moje przesłanie dla ciebie, Gisello i wszystkich Moich braci, wybranych przeze Mnie – nie pozwólcie, aby zło zmąciło wam umysły. Jestem z wami i błogosławię was w Imię Ojca, w Imię Moje i Ducha Świętego, Amen.

Odsłony: 3

O autorze: pokutujący łotr