Archiwum 6 marca 2021

  • Mit o dobrych i wyjątkowych braciach Kaczyńskich zatruł polskie umysły, podobnie jak kiedyś mit o Michniku. Wkomponowany został też w narrację o koniecznym wyborze “mniejszego zła”. Ta wersja również nie wytrzymała […]

    Kaczyści nie gęsi i swój gadzi język mają

    Mit o dobrych i wyjątkowych braciach Kaczyńskich zatruł polskie umysły, podobnie jak kiedyś mit o Michniku. Wkomponowany został też w narrację o koniecznym wyborze “mniejszego zła”. Ta wersja również nie wytrzymała […]
  • A iżby żaden nie mógł kupić ani przedać, jedno który ma cechę, albo imię bestyi, albo liczbę imienia jéj.[Ap. 13,17] Art. 46bb. Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b […]

    Znamię Bestii?

    A iżby żaden nie mógł kupić ani przedać, jedno który ma cechę, albo imię bestyi, albo liczbę imienia jéj.[Ap. 13,17] Art. 46bb. Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b […]