Znamię Bestii?

A iżby żaden nie mógł kupić ani przedać, jedno który ma cechę, albo imię bestyi, albo liczbę imienia jéj.[Ap. 13,17]


Art. 46bb. Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13, stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.) .  [Dz.U. 2020 poz. 1845]


Ikea stawia sprawę jasno: Nie masz maski, nie zrobisz zakupów! Wielka sieć handlowa ma już dość
Klienci bez maseczek nie zostaną obsłużeni w sklepach IKEA – wynika z oficjalnego komunikatu szwedzkiej sieci. [wmeritum.pl]


 

 

Odsłony: 20

O autorze: Ywzan Zeb