Orędzia z Trevignano Romano: 21 i 24. 11. 2020 r.

Trevignano Romano, 21 listopada 2020 r.

Moje drogie dzieci, pamiętajcie, że duch diabelski będzie od tej pory wzrastał w siłę i wedrze się do wielu umysłów; proszę, uwierzcie w to co mówię i przygotujcie się na zniewolenia, które wam narzucą, postępujcie zgodnie z mymi słowami. Bądźcie jak Noe, którego uważali za głupca gdy budował Arkę, a jednak miał wiarę i uratował swą rodzinę i wiele gatunków zwierząt. Moje dzieci, teraz nastał najgorszy czas, jaki ludzkość miała w swej historii, więc proszę was, miejcie wiarę a będziecie zbawieni; bądźcie mali, bo tylko wtedy wejdziecie do Królestwa Bożego; nie zważajcie, gdy wielu będzie wami gardziło, będą was sądzić i prześladować; u boku będziecie mieli moich Aniołów, którzy uczynią was niewidzialnymi dla zła, zwłaszcza, gdy będziecie przebywali

Maryja, Pogromczyni szatana, średniowieczny rysunek

w swych schronieniach. Proszę, aby w każdym domu był ołtarzyk z ustawionymi poświęconymi świecami, Mój Syn i ja będziemy tam zawsze z wami, nie lękajcie się, bo Mój Pan pokonał śmierć i kocha was. Teraz błogosławię wam całym ogniem Matczynej miłości, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Trevignano Romano, 24 listopada 2020 r.

Drogie dzieci, dziękuję wam za odpowiedź na moje wezwanie w waszych sercach. Umiłowani, to jest początek ucisku, ale nie musicie się bać, dopóki na klęczkach rozpoznajecie Jezusa, Boga, W Trójcy Jedynego. Modernizm i libertynizm sprawiły, że ludzkość plecami obróciła się od Boga, a ja pytam: do kogo pójdziecie, gdy to wszystko, co teraz macie, zniknie? U kogo będziecie wzywać pomocy, gdy nie będzie już ani kęsa do zjedzenia? Wtedy przypomnicie sobie o Bogu! Nie posuwajcie się tak daleko, bo może wtedy On też nie zechce was rozpoznać. Moje dzieci, nie bądźcie jak panny głupie, napełnijcie swe lampy już teraz i zapalcie je. Pamiętajcie, dzieci, że wasze milczenie prowadzi do zguby, macie głośno krzyczeć, nie bądźcie cicho. Chwalcie Pana i śpiewajcie Mu hymny, nie drżyjcie w lęku, ale bądźcie dzielni. Zgoda na nawet najmniejszą zmianę w Słowie Bożym oznacza zgodę na wszystko [pozostałe], bądźcie czujni. Proszę was, byście powtarzali obietnice Chrztu Świętego, że wyrzekacie się szatana i wszystkich jego pokus. Teraz błogosławię was, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

Tłum. z j. ang. symultanicznie z j. włoskim                       Pokutujący Łotr

Odsłony: 0

O autorze: pokutujący łotr