Archiwum 17 listopada 2020

  • Podstawowa zasada, którą głoszą komuniści, brzmi: „każdy według możliwości, każdemu według potrzeb”. Praktyczna realizacja tej komunistycznej zasady nazywa się „redystrybucja”. Państwo poprzez progresywne podatki dochodowe, obrotowe czy od wartości dodanej, […]

    PiS to partia komunistyczna!

    Podstawowa zasada, którą głoszą komuniści, brzmi: „każdy według możliwości, każdemu według potrzeb”. Praktyczna realizacja tej komunistycznej zasady nazywa się „redystrybucja”. Państwo poprzez progresywne podatki dochodowe, obrotowe czy od wartości dodanej, […]
  • http://www.polska-jutra.eu/polityka-monetarna-polski-cz-8a-podatki-dodatek/ Porównanie systemów podatkowych podatku obrotowego vs. podatku dochodowego i VAT Założenie: oba systemy uzupełnione są o podatki lokalne, środowiskowe, graniczny, kopalniany, akcyzę. A. Obrotowy (istnieje tylko podatek obrotowy i […]

    Polityka monetarna Polski – cz. 8a – Podatki – dodatek

    http://www.polska-jutra.eu/polityka-monetarna-polski-cz-8a-podatki-dodatek/ Porównanie systemów podatkowych podatku obrotowego vs. podatku dochodowego i VAT Założenie: oba systemy uzupełnione są o podatki lokalne, środowiskowe, graniczny, kopalniany, akcyzę. A. Obrotowy (istnieje tylko podatek obrotowy i […]