O kolejnej herezji…

Goszcząc 4 lutego na międzyreligijnej konferencji w Abu Zabi papież Franciszek oraz wielki imam szejk Ahmad al-Tayyeb z kairskiego Uniwersytetu al-Azhar podpisali wspólny “Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”. Ma on stanowić kamień milowy w relacjach pomiędzy chrześcijaństwem i islamem, jest też stanowczym apelem do wspólnoty międzynarodowej.

Publikujemy tekst dokumentu w tłumaczeniu na język polski.

Powyższe… wraz z całym dokumentem można przeczytać na stronie Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA. Publikacja bez słowa komentarza ze strony Redakcji Tygodnika Katolickiego

Tygodnik Katolicki wydawać się może, że moja wiara nie jest niczym zagrożona, ponieważ czytam Tygodnik Katolicki… więc czytam dokument przedstawiony mi w Tygodniku Katolickim

Przepraszam najmocniej Szanownych Państwa, otóż NIE, NIE czytam Tygodników Katolickich z obawy przed utratą Wiary.

Do publikacji w Tygodniku Katolickim dotarłam po przeczytaniu wpisu na jednym z nieocenionych Blogów Przewielebnego Ks. Jacka Bałemby SDB, podążając za podanym w nim cytatem.

Wpis ten pozwolę sobie przenieść w całości, serdecznie zachęcając do wnikliwej, uważnej lektury całości, wraz z zawartością kryjącą się pod podanymi linkami:

Kolejna herezja

Nauka heretycka: „Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska Mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolności do bycia różnymi”.

.

Jest to obalenie jedyności wiary katolickiej, jako chcianej przez Boga jedynej drogi zbawienia.

.

Nauka katolicka: „Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i wpadając krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej, odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera”.

.

Czytajmy z uwagą encyklikę prawowitego papieża Piusa XI Mortalium animos.

.

Istotne wybrane aspekty kwestii przedstawiono tutaj.

.

Nie wolno obrażać Pana Boga grzechem herezji. Konsekwencją herezji jest potępienie wieczne. Ratujmy duszę swoją!

.

treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

 _______

Jeszcze raz podłączam jedną z wyżej wymienionych na Blogu Ks. Jacka Bałemby lektur obowiązkowych:

 

Bp Athanasius Schneider, The Gift of Filial Adoption

Dar dziecięctwa Bożego

Wiara chrześcijańska: jedyna ważna
i jedyna chciana przez Boga religia

 

_______

 

Panu Bogu niech będą dzięki za wszystkich Pasterzy, Których raczył nam zachować na jakże trudne czasy odstępstwa od Świętej Wiary.

Dziękujmy Panu Bogu za Nich… i módlmy się też za Nich dnia każdego.

Módlmy się też za błądzących, aby weszli na Drogę Jedyną, prowadzącą do ZBAWIENIA…

______________________________________________________

Odsłony: 0

O autorze: intix

Dzięki Panu Bogu... Polka. Na Ziemi Polskiej urodzona, narodowość polska. Sygnatariusz Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Przeciwniczka fałszywego, ślepego posłuszeństwa i tzw. "świętego spokoju" - w każdej dziedzinie życia. Jednym z moich drogowskazów jest myśl św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Któż jak Bóg! https://i.pinimg.com/originals/25/81/e6/2581e6ab451156d7aca4b7199dac5cd1.jpg