Okupacja finansowa Polski jest faktem

łapa bankstera

Poziom świadomości dzisiejszego niewolnika – mieszkającego w mieście, obłożonego podatkiem i kredytem współczesnego chłopa pańszczyźnianego, jest o wiele niższy od świadomości niewolników z przeszłości. Chodzi nie tylko o świadomość, lecz również o poczucie dumy i chęć zmiany statusu z niewolniczego na wolny.

 

Okupacja finansowa Polski – konieczne status quo, czy „rzecz” do natychmiastowej zmiany?

Dla ludzi wolnych powyższe pytanie jest pytaniem retorycznym. Oczywiście samo chcenie nie wystarczy, trzeba wiedzieć, co należy zmienić i jak to zrobić. Poniżej opis zjawiska i propozycje zmiany + dwa filmy.

“Tworzenie pieniędzy jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem” – twierdził Clifford Hugh Douglas – nowo narodzony pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.” Najistotniejszym jednak jest to, że jego ilość powinna być związana z wytworzoną wartością, a jego właścicielami powinni być ci, którzy ją wytwarzają. Polska nie jest krajem suwerennym. Pieniądze są produkowane w sposób sztuczny, w formie kredytu przez zagranicznych banksterów.

Nie licząc osobistych strat każdego Polaka, państwo polskie jest okradane na kwotę kilkudziesięciu miliardów dolarów w skali roku. Umożliwiają to zapisy prawne, przyznające wyłączność na wykup polskich obligacji dłużnych podmiotom, które równocześnie mają przywilej emitowania fałszywych pieniędzy w Polsce. Chodzi oczywiście o lichwiarzy i ich ekspozytury zwane potocznie bankami.

Sposobem na istniejącą patologię jest m.in. likwidacja pieniądza dłużnego, co oznacza pozbawienie banków prawa udzielania nieuczciwych kredytów, czyli pozbawienie prawa emisji fałszywych pieniędzy, nie mających żadnego realnego pokrycia w depozytach bankowych ani w żadnych realnie istniejących ekwiwalentach np. w nieruchomościach.

Warto wiedzieć, że banksterzy emitują pieniądze poprzez zapis księgowy. Po odebraniu im tego przywileju w obrocie gospodarczym będzie znajdować się pieniądz realny oraz pieniądze pochodzące z pożyczek – pieniędzy prawdziwych, czyli nie kreowanych z powietrza przez banki.

Koniecznym jest przywrócenie możliwości zakupu obligacji państwowych przez Bank Centralny w Polsce. Aktualnie obligacje są sprzedawane, a następnie odkupywane od banksterów, dzięki czemu drenują oni Polskę na kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie.

Warto uświadomić sobie, że banksterzy „pożyczają” w formie kredytu fałszywe pieniądze, które uzyskują realność dopiero poprzez jego spłatę prawdziwymi pieniędzmi pochodzącymi z pracy kredytobiorcy. Jest to forma współczesnego niewolnictwa opartego na usankcjonowanych prawnie: oszustwie i lichwie.

Czy wiesz, że zgodnie z prawem banki nie muszą mieć pieniędzy, żeby udzielać pożyczek?

 

DWA FILARY GOSPODARKI OBFITOŚCI

  1. Pieniądz suwerenny (lokalny). Waluta bezodsetkowa, niewymienialna.
  2. Dochód podstawowy

 

 

O autorze: Redakcja