Waluta bezodsetkowa Archiwum

  • Poziom świadomości dzisiejszego niewolnika – mieszkającego w mieście, obłożonego podatkiem i kredytem współczesnego chłopa pańszczyźnianego, jest o wiele niższy od świadomości niewolników z przeszłości. Chodzi nie tylko o świadomość, lecz […]

    Okupacja finansowa Polski jest faktem

    Poziom świadomości dzisiejszego niewolnika – mieszkającego w mieście, obłożonego podatkiem i kredytem współczesnego chłopa pańszczyźnianego, jest o wiele niższy od świadomości niewolników z przeszłości. Chodzi nie tylko o świadomość, lecz […]