Demaskowanie marksizmu kulturowego czyli przed czym ucieka lewica

Jednym z aspektów przemówienia Baudeta, który przykuł uwagę, była wzmianka o St. Anthony’s College w Oksfordzie, gdzie minister finansów Sigrid Kaag uzyskała tytuł magistra. Baudet zasugerował potencjalne powiązania między uczelnią a zachodnimi tajnymi służbami, sugerując, że może to symbolizować szersze powiązanie między instytucjami akademickimi a agencjami wywiadowczymi.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

 

Ujawnianie marksizmu kulturowego: Thierry Baudet demaskuje holenderską elitę polityczną. Przerażony lewicowy gabinet szybko wychodzi (wideo)

„Całe pokolenia Europejczyków były nauczane przez marksistów, niezależnie od tego, czy byli prosowieccy, czy pro-mao”. – Thierry Baudet, lider holenderskiej partii populistycznej Forum na rzecz Demokracji [Forum voor Democratie, FvD].

Niedawne zamieszanie wokół wypowiedzi konserwatywnego polityka Thierry’ego Baudeta stanowi zaskakujący zwrot akcji na holenderskiej scenie politycznej i rzuciło światło na złożoną dynamikę dyskursu politycznego i brak przejrzystości. Chociaż komentarze Baudeta z natury nie wydawały się kontrowersyjne, gwałtowna reakcja lewicowego gabinetu zrodziła pytania o chęć zaangażowania się w otwarty dialog i przejrzystość [scrutiny].

Odważne twierdzenia Baudeta

Thierry Baudet, przywódca populistycznej partii prawicowej Forum na rzecz Demokracji w Holandii, trafił na pierwsze strony gazet podczas „Ogólnych rozważań politycznych o 2022r.” [General Political Considerations of 2022], kiedy wygłosił przemówienie, w którym zagłębił się w trwały wpływ marksizmu, w szczególności „marksizmu kulturowego”, na społeczeństwa zachodnie. W swoich uwagach Baudet odważnie kwestionował obecność ideologii marksistowskich w instytucjach takich jak uniwersytety, związki zawodowe, media i agencje wywiadowcze, nawet poza erą zimnej wojny.

Związki z uczelnią St. Anthony’s College

Jednym z aspektów przemówienia Baudeta, który przykuł uwagę, była wzmianka o St. Anthony’s College w Oksfordzie, gdzie minister finansów Sigrid Kaag uzyskała tytuł magistra. Baudet zasugerował potencjalne powiązania między uczelnią a zachodnimi tajnymi służbami, sugerując, że może to symbolizować szersze powiązanie między instytucjami akademickimi a agencjami wywiadowczymi.

Kontrowersyjna odpowiedź

Jednak faktyczne kontrowersje wokół tego incydentu nie zrodziły się z powodu uwag Baudeta, ale z powodu reakcji na nie ze strony lewicowego gabinetu. Nagłe opuszczenie sali przez członków gabinetu podczas sesji parlamentarnej wywołało ostrą debatę na temat akceptacji odmiennych głosów i gotowości do podjęcia konstruktywnego dialogu.

Krytycy twierdzą, że zachowanie gabinetu było próbą stłumienia otwartej debaty i utrudnienia kontroli ich polityki i ideologii. Sugerowano, że przemówienie Baudeta ledwie dotknęło tematów, które inni woleliby pozostawić bez zbadania.

 

Istotna rola otwartej debaty

W funkcjonującej demokracji należy przyjmować z radością różnorodne opinie i punkty widzenia, gdyż stanowią one istotne elementy tętniącego życiem dyskursu politycznego. Przemówienie Baudeta, choć prowokacyjne, podniosło krytyczną kwestię dotyczącą wpływu ideologii w instytucjach edukacyjnych i wywiadowczych, co jest kwestią wartą publicznego zbadania.

Apel o przejrzystość i otwartość

Kontrowersje wywołane uwagami Thierry’ego Baudeta w ostry sposób przypominają o ogromnym znaczeniu przejrzystości i otwartej debaty w demokracji. Akcentują potrzebę zaangażowania wszystkich ideologii politycznych w konstruktywny dialog i kontrolę polityki, wspierając zaangażowanie na rzecz wolności słowa i otwartego dyskursu w polityce, co powinno być kamieniem węgielnym dobrych rządów. Okoliczności towarzyszące temu wydarzeniu dla tych, którzy cenią te zasady, stanowią doskonałą okazję do potwierdzenia swojego oddania im.

_______________

Cultural Marxism Unveiled: Thierry Baudet Exposes Dutch Political Elite; Fearful Left-Wing Cabinet Makes Swift Exit (Video), Amy Mek, September 18, 2023

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!