O duchową zmianę klimatu i duchową migrację – ks. prof. Stanisław Koczwara

Zakaz wygłoszenia kazania o społecznym królowaniu naszego Zbawiciela dla samego kaznodziei jest zaszczytem, bo pozwala mu żywić nadzieję, że należy do grona tych kapłanów, o których św. Jan Złotousty powiada, iż nawet bez miecza i płomieni stać się mogą męczennikami jeśli w sercu zachowają cierpliwość.

 

_____________***_____________

Ks. Stanisław Koczwara: O duchową zmianę klimatu i duchową migrację

‘… że mamy obowiązek przypominania duchownym, i to najwyżej postawionym w Kościele, które teraz zajęło się zmianą klimatu i migracją jako czymś niezmiernie ważnym, że najpilniejsze zadanie Kościoła w naszych czasach polega na tym, aby troszczyć się o duchową zmianę klimatu i duchową migrację. A mianowicie o to, aby klimat niewiary w Jezusa Chrystusa i klimat odrzucenia królewskości Chrystusa przekształcić w klimat wyraźnej wiary w Jezusa Chrystusa oraz przyjęcia Jego królewskości.’

−∗−

Ostatnie niewygłoszone z powodu zakazu kazanie ks. prof. dr hab. Stanisława Koczwary.

 

−∗−

O uznaniu potrójnego tytułu Chrystusa – ks. prof. Stanisław Koczwara

‘Do nas miękki Chrystus Król nie przemawia!’ – ks. prof. Stanisław Koczwara

Fundament porządku ludzkiego czyli skąd wziąć odpowiedni oręż – ks. prof. Stanisław Koczwara

Droga synodalna jest diabelską drogą wiodącą do przepaści

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!