O uznaniu potrójnego tytułu Chrystusa – ks. prof. Stanisław Koczwara

Ostatnie z czterech kazań wygłoszonych w kościele pw. Chrystusa Króla w Lublinie dn. 20 listopada 2022r. – za co ks. prof. Stanisław Koczwara dostał od abp. Stanisława Budzika zakaz głoszenia kazań w diecezji lubelskiej.

−∗−

 

Wilki w owczej skórze wdarły się do owczarni i sieją zamęt – ks. prof. Stanisław Koczwara

‘Wszystko jest stworzone przez Niego i w Nim.

Pierwszymi, którzy to królowanie Chrystusa wyznali byli trzej królowie, Któremu jako Bogu oddali kadzidło, jako człowiekowi mirrę, a jako królowi złoto.

Ci, którzy tego potrójnego tytułu Chrystusa nie uznają, byli przez Kościół uznani za heretyków. Już w czasach Grzegorza Wielkiego, czyli na przełomie VI i VII wieku.
Ci, którzy wyznawali jedynie Bóstwo i Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, a pomijali Jego królewską godność, byli uznani przez Kościół za heretyków.

Nauka to dla nas aż nazbyt jasna, że dzisiaj ci wszyscy, którzy odmawiają uznania i proklamowania panowania społecznego Chrystusa – błądzą. Do nich, niestety należą i duchowni, którzy mówiąc o Królestwie Chrystusowym, odnoszą je tylko do Nieba, zapominając o ziemi. I śmią przy tym powoływać się na słowa samego Zbawiciela, który zapytany przez Piłata ‘Czy ty jesteś królem?’, odpowiedział ‘Królestwo moje nie jest z tego świata’.

Przypatrzmy się zatem tym słowom, skoro stanowią one niejako koronny argument dla liberalnych katolików, bojących się jak ognia nawet wzmianki o społecznym królowaniu Chrystusa.’

 

−∗−

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!