Jak stać się mężczyzną?

The Witcher

“Nie wolno się bać, strach zabija duszę.
Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie.
Stawię mu czoło.
Niech przejdzie po mnie i przeze mnie.
A kiedy przejdzie, odwrócę oko swej jaźni na jego drogę.
Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic.
Jestem tylko ja.”

Powyższy fragment z Diuny jest zaledwie małym obszarem wtajemniczenia w proces tworzenia człowieka, którego wola jest w stanie zapanować nad zwierzęcą naturą. Zapanować, ale nie niszczyć jej w sobie. To co wyparte zawsze wraca, czasem z siłą niszczącego żywiołu. Osiągnięta sprawność może ułatwić dokonywanie wyborów najlepszych, czyli wyborów moralnych. Ważnym elementem tworzenia samego siebie jest proces rozwijania w sobie męskości lub kobiecości.

Inny fragment odnoszący się do rozumu/”MĄDROŚĆ I GŁUPOTA W REFLEKSJI SW. TOMASZA Z AKWINU“/

„Stosownie do cielesnej kompleksji, jesteśmy bardziej lub mniej zwróceni ku wyobrażeniom albo uczuciom pożądania zmysłowego, mianowicie do gniewu, strachu itp. Ponieważ jednak człowiek może umysłem i wolą poskromić wytwory wyobraźni oraz uczucia pożądania zmysłowego, -z układu gwiazd nie wynika dla człowieka żadna konieczność działania, lecz jedynie pewna skłonność, której ludzie mądrzy nakładają właściwą miarę. Toteż Ptolemeusz powiada w swoich ’Stu słowach’, że ’mądry człowiek panuje nad gwiazdami’ tzn. nad skłonnością, jaka wynika z układu gwiazd. Natomiast głupcy dają się przez nią całkowicie prowadzić, jak gdyby nie używali rozumu. Niewiele się pod tym względem różnią od zwierząt, jak to czytamy w Psalmie: ’Człowiek, kiedy przebywa w dostatku, nie używa rozumu; można go porównać do zwierząt nierozumnych, bo stał się do nich podobny’ (Ps 48, 13). Ale, jak powiada Salomon, ’liczba głupców jest nieskończona’ (Koh 1, 15 —Wlg) i tylko w nielicznych rozum panuje doskonale.

Poniżej “techniczne” aspekty tzw. inicjacji do męskości oraz relacji Ojciec-Syn.

 

O autorze: Redakcja