Orędzie z Trevignano Romano, 17 lipca 2021

Trevignano Romano, 17 lipca 2021 r.

Matka Boska Kazańska, 2 poł. XIX w., Katowice

Drogie dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie i że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Ukochane dzieci, modlę się z wami, a szczególnie  za młodych ludzi, którzy sprzedają swoje dusze za wolność. Moje dzieci, diabeł chce zabrać jak najwięcej dusz do piekła i wielu  dało się nabrać na największe oszustwo ludzkości. Moje dzieci, często pytacie mnie, czy naprawdę będzie wojna, ale wiedzcie, że duchowa wojna już toczy się w wielu z was. Moje kochane dzieci, to, co zostało wam przepowiedziane, stanie się, módlcie się gorąco, bo sprawiedliwość Boża przyjdzie nagle, silniejsza niż kiedykolwiek i możecie nie mieć czasu, aby prosić o przebaczenie. Jeszcze raz proszę o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu, gdyż wiele spraw mieć będzie tam swą przyczynę. Drogie dzieci, podążajcie za prawdziwym Magisterium Wiary, bądźcie blisko świętych księży, którzy będą was tak bardzo potrzebować. Moje dzieci, zjednoczenie i miłość między wami porusza Serce Mojego Jezusa, bądźcie dziećmi światłości. Teraz błogosławię was, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, amen.

Przekł. symult. z j. ang. w por. z oryg. włoskim  Pokutujący Łotr

O autorze: pokutujący łotr