Trevignano Romano, Orędzie z 25 maja 2021

Trevignano Romano, 25 maja 2021

Jusepe de Ribera – Szydzenie z Jezusa, ok. 1620

Moi bracia, dziękuję wam za waszą obecność na modlitwie. Dziś pragnę wam przypomnieć: uczestniczę we wszystkich Mszach świętych i przeszywa Mnie ogromny ból, wciąż przez was zadawany, kiedy widzę, jak wiele Moich dzieci, szczególnie Moi umiłowani, profanują Moje Ciało biorąc Mnie bez szacunku w swoje brudne ręce, wtedy patrzę na was i płaczę, tak bardzo płaczę. Przyjdzie głód i inne gorsze wirusy, ale jeśli nie powierzycie się Mnie, jeśli nie uchwycicie się rąk Mojej Najświętszej Matki, dokąd pójdziecie sami? Wszystko zostało wam objawione, ale wy jesteście ślepi i głusi. Silny wiatr rozniesie tego wirusa, proszę was o modlitwę do miłosierdzia Bożego, inaczej uderzy w was kolejny straszny wirus i nie będzie na niego lekarstwa. Módlcie się, aby Eucharystia nie została wam odebrana. Słuchajcie prawdy wykrzyczanej z ambony na błogosławionym wzgórzu Mojego Ojca, a twoje życie i twe ciało rozbłysną ogromnym światłem (Jezus zaprasza mnie do przeczytania drugiego listu św. Jana. rozdz. 1). Teraz błogosławię was w Imię Ojca i w Imię Moje, i w Imię Ducha Świętego.

Wasz Jezus.

Przekład symult. z j. ang. w por. z oryg. włoskim Pokutujący Łotr

—————————————-

NOWY TESTAMENT
2 List św. Jana
(wg. Biblii Tysiąclecia, Pallotinum)

Pompeo Girolamo Batoni – Św. Jan Ewangelista, ok. 1740

Wstępne pozdrowienia

1

1 [Ja] prezbiter1 –
do Wybranej Pani1 i do jej dzieci,
które miłuję w prawdzie1,
i nie tylko ja sam,
ale także wszyscy, którzy znają prawdę,
2 [a miłuję] ze względu na prawdę,
jaka w nas trwa
i pozostanie z nami na wieki.
3 Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa
Chrystusa, Syna Ojca,
[niech] będą z nami w prawdzie i miłości!
4 Ucieszyłem się bardzo,
że znalazłem wśród twych dzieci takie,
które postępują według prawdy,
zgodnie z przykazaniem,
jakie otrzymaliśmy od Ojca.

Zalecenie miłości bratniej

5 A teraz proszę cię, Pani,
abyśmy się wzajemnie miłowali.
A pisząc to – nie głoszę nowego przykazania,
lecz to, które mieliśmy od początku.
6 Miłość zaś polega na tym,
abyśmy postępowali według Jego przykazań.
Jest to przykazanie,
o jakim słyszeliście od początku,
że według niego macie postępować.

Ostrzeżenie przed nauczycielami fałszu

7 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli2, którzy nie uznają,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim.
Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
8 Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą,
lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.
9 Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód3,
a nie trwa w nauce [Chrystusa],
ten nie ma Boga.
Kto trwa w nauce [Chrystusa],
ten ma i Ojca, i Syna.
10 Jeśli ktoś przychodzi do was
i tej nauki nie przynosi,
nie przyjmujcie go do domu
i nie pozdrawiajcie go,
11 albowiem kto go pozdrawia,
staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

Zakończenie listu i pozdrowienia

12 Wiele mógłbym wam napisać,
ale nie chciałem użyć karty i atramentu.
Lecz mam nadzieję, że do was przybędę i osobiście z wami porozmawiam,
aby radość nasza była pełna.
13 Dzieci twej Wybranej Siostry4
ślą ci pozdrowienia.

——————————-

2 J 1, 1 – “Prezbiter” – tytuł zwierzchnika gmin chrześcijańskich. Tu oznacza św. Jana zajmującego wybitne stanowisko kościelne w Efezie; “Wybrana Pani” – przenośnia oznaczająca nie znaną nam bliżej gminę chrześcijańską w Azji Mniejszej; “w prawdzie”, tj. w Chrystusie, który sam jest prawdą.
2 J 1, 7 – Por. 1 J 2,18n; 1 J 4,1nn.
2 J 1, 9 – Tzn. szerzy nowe nauki niezgodne z nauką Chrystusa por. 1 Tm 4,1; 2 Tm 2,16nn.
2 J 1, 13 – Zapewne gmina chrześcijańska, gdzie mieszkał św. Jan

Odsłony: 1

O autorze: pokutujący łotr