“Nie zniechęcajcie się dążcie do Prawdy” – (???!)

.

Laudetur Iesus Christus et Maria Immaculata!

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź, dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy.
Amen.

Ten wpis składam z pokorą, z ufnością i z wdzięcznością u świętych stóp Niepokalanej… u stóp Królowej… u stóp Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Ave Maria…

_ _ _ _ _ _ _

Wpis ten,  jest komentarzem do notki – zawierającej 4 filmy (bez odniesienia się do nich wstawiającego je) – zatytułowanej:
Nie zniechęcajcie się dążcie do Prawdy
(Podłączam tamtą notkę, ale też uprzedzam, że treści tam zawarte słuchamy na własną odpowiedzialność)

Tytułem tamtej notki jest:
Nie zniechęcajcie się dążcie do Prawdy

Wnętrze notki zawiera treści dotyczące WIARY!
Tytuł jest więc DEZINFORMUJĄCY, wprowadzający bardzo poważny z a m ę t w temacie WIARY!

Nie zniechęcajcie się dążcie do Prawdy
Taki tytuł można przyjąć, dążąc (np.) do – zakłamywanej, pisanej na NOWO – prawdy historycznej…

W przypadku Wiary, TAKI tytuł NIE jest tytułem K a t o l i c k i m!

Dlatego ja… NIE zniechęcam się w... O B R O N I E PRAWDY!
W o b r o n i e PRAWDY (!!!) występuję, gdyż:

PRAWDA została ludzkości w PEŁNI OBJAWIONA w Jezusie z Nazaretu!
PRAWDA została ludzkości w PEŁNI OBJAWIONA w Słowie Wcielonym, w Chrystusie Panu!
PRAWDA została ludzkości w PEŁNI OBJAWIONA w Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej, Której (Bogu JEDYNEMU!) Najwyższa Cześć i Chwała po wszystkie wieki wieków. Amen!

Katolik w temacie Wiary… NIE szuka PRAWDY.
Katolik – PRAWDĘ, WIARĘ – B R O N I (!!!)

_ _ _ _ _ _ _

NON OCCIDES! Nie zabijaj!

(…)
Nie zabijaj wiary!

Wiara jest życiem, jest nieodzownym początkiem życia z Bogiem i w Bogu, jest życiem prawdziwym. Jak wielki posiada wpływ na rozum, na serce, na sumienie, na duszę całą! Jak ona wszystko przeobraża!… Kto nie posiada wiary, czy rozumie cokolwiek? Czy spodziewa się czego?
(…)

 

“Kilka dni” temu,  jeden z moich komentarzy zakończyłam myślą:

Faktem jest „NOWA NORMALNOŚĆ”…
czyli wchodzimy w apogeum
G L O B A L N E J Wojny przeciwko Chrystusowi Królowi (!!!)

Viva Cristo Rey!

Czuję się w obowiązku pisać ten – obecny – komentarz… pisać ku przestrodze...
Zawartość notki, do której się odnoszę… nie wiem, czy to jest jeszcze “NOWA EWANGELIZACJA”… czy już “NOWA NORMALNOŚĆ”… nad tym – teraz – nie zastanawiam się…
Swoją uwagę skupiam na fakcie ZABIJANIA KATOLICKIEJ WIARY… Wiary Świętej, JEDYNEJ niosącej ZBAWIENIE!

Zaznaczam też, że jeszcze nie wysłuchałam zawartości pierwszego filmu, jak i ostatniego, czwartego… dla mnie jednak nie ma to w tej chwili znaczenia.
Głównie – w pierwszej kolejności – zwróciłam uwagę na “kazanie o Eucharystii”.

Zaraz potem wysłuchałam “kazania o Objawieniu Matki Bożej w Quito”, które zakończyło się słowami:

“… i przyjdzie łaska”

Niezależnie od kontekstu, TE słowa – wypowiedziane na KOŃCU wypowiedzi – z a b i j a j ą Katolicką Wiarę!
TE słowa – wypowiedziane na KOŃCU wypowiedzi – uderzają w… i do ś w i a d o m o ś c i słuchającego!

Otóż… Łaska… Największa Łaska zeszła z Nieba na Ziemię w Chrystusie Panu!

Największa Łaska spłynęła na ludzkość podczas Najświętszej – KRWAWEJ – Ofiary Chrystusa Pana NA KRZYŻU! i podczas Chwalebnego Zmartwychwstania! Pana naszego Jezusa Chrystusa.

++

“Wykonało się…”

“Spełniło się…”

++

w Wielki Piątek… PASCHY Pana naszego Jezusa Chrystusa… Który Trzeciego Dnia ZMARTWYCHWSTAŁ!

TA Łaska O D N A W I A się – w sposób bezkrwawy – podczas sprawowania Najświętszej Ofiary Chrystusa Pana, Którą JEST Msza Święta.

O TEJ Łasce… ani j e d n e g o słowa NIE usłyszeliśmy w kazaniach, do których się odnoszę.

Na temat Eucharystii… ks. dr Robert Skrzypczak powiedział między innymi:

Czym jest Eucharystia? TO:
“Wielki Czwartek i Boże Ciało – Dwa Bieguny Eucharystii”
“Wielki Czwartek – spożywanie Pana Jezusa ”
“Boże Ciało – Adoracja, głęboki szacunek…”odnalezienie istotnego punktu w naszym życiu”…”

W 16:00 minucie słyszymy: (por.:Wyj.) “Mogli oglądać Boga a potem jedli i pili….”

W kilku słowach tylko… zawarłam swój – powiedzmy – opis kazań… W tych kazaniach widać wyraźnie sposób, w jaki jest Z A B I J A N A Święta, K a t o l i c k a Wiara.

Zabija się Wiarę Katolicką, zabija od dziesięcioleci…
Zabija się między innymi tym, że mówi się o Eucharystii z całkowitym p o m i n i ę c i e m Najświętszej Ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z pominięciem Najświętszej Ofiary Najświętszego Serca Jezusowego… 

Kanał promujący na YouTube ks dr Roberta Skrzypczaka przyjął nazwę
UWŁACZAJĄCĄ (!) Czci i Chwale Pana Boga
UWŁACZAJĄCĄ (!) Czci Matki Bożej
UWŁACZAJĄCĄ (!) św. Michałowi Archaniołowi
mianowicie:
“PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA bo KTÓŻ JAK BÓG”

Czyje TO jest działanie? KTÓREGO DUCHA (?) może tłumaczyć fragment z “kazania o Eucharystii”  ks. dr Roberta Skrzypczaka, którego to księdza ja tutaj “promuję” i przed nim przestrzegam (!)
Otóż… w 16:58 relacji z kazania padają słowa:
“Kiedyś pewien rabin…”

Widzimy tutaj, że J U D A I Z A C J A KATOLICYZMU – prowadząca do NOWEJ, GLOBALNEJ RELIGII… do religii ANTYCHRYSTA (!) – w pełnym toku (!!!) i NIKT się NIE SPRZECIWI (!!!)
Pod filmami na YouTube widać komentarze wielu “wiernych”…
“wiernych”…  biednych dusz… dusz ZJUDAIZOWANYCH! SPROTESTANTYZOWANYCH!

Nie bójmy się PRAWDY! Powiedzmy OTWARCIE!

Być może nieświadomie ksiądz błądzi…. jednak – jak wykazałam powyżej – ks. dr Robert Skrzypczak JEST jednym z współczesnych judaizantes...  opowiadających trujące baśnie, o których pisał – i przed którymi przestrzegał –  św. Paweł w swych Listach (!)

_ _ _ _ _ _ _

…judeo – PĘPOWINA…???
judeo – pępowina
oplata pół świata…

…judeo – PĘPOWINA…
oplata świat – niemal – cały…
…judeo – PĘPOWINA…
droga prosto do piekła…
JEŻELI NIE POWRÓCIMY
do Pana Boga
JEŻELI NIE POWRÓCIMY
do C Z Y S T E J… Ojców Naszych Wiary!

_ _ _ _ _ _ _

.

Akty strzeliste
(W intencji powrotu do CZYSTEJ Katolickiej Wiary, do Tradycji Kościoła Świętego)

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
O, Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas!

Bolesne, Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie…
Amen.

.

.

_________________________________________________________________________________________________

O autorze: intix

Dzięki Panu Bogu... Polka. Na Ziemi Polskiej urodzona, narodowość polska. Sygnatariusz Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Przeciwniczka fałszywego, ślepego posłuszeństwa i tzw. "świętego spokoju" - w każdej dziedzinie życia. Jednym z moich drogowskazów jest myśl św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Któż jak Bóg! https://i.pinimg.com/originals/25/81/e6/2581e6ab451156d7aca4b7199dac5cd1.jpg