Wybieraj!

“Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę”.

Łaska wiary do ogromny dar od Boga, która przychodzi do nas wraz z świadomością tego, co uczynił dla nas Jezus Chrystus.

 

O autorze: Redakcja