Słowa pociechy z Trevignano Romano: 11. 04. 2020 r.

Trevignano Romano
11 kwietnia 2020 r.

Ukochane dzieci, drogie mojemu Matczynemu Sercu! Dziękuję, że zgromadziliście się tu na modlitwie, usłyszawszy w swych sercach moje wołanie. Ukochane dzieci, proszę was, byście ukochali i objęli krzyż, tak jak to uczynił mój Syn. Moje maleństwa, oznajmiam wam dobrą nowinę o Jego Zmartwychwstaniu. Wielu z was zostanie wskrzeszonych ze śmierci na tej ziemi; wkrótce otworzą się niebiosa i Syn Boży, mój Pan, przyjdzie, by uczynić nowe niebo i nową ziemię. Otwórzcie serca dla Tego, Który umarł za zbawienie ludzkości i Który jest moim Synem, On wam wszystko wybaczy, jeśli będziecie Go prosić z sercem pełnym miłości. Moje dzieci, wiele łask zstąpi dziś na was i zostaniecie napełnieni Duchem Świętym. Módlcie się, dzieci, módlcie się, i by te modlitwy dotarły do nieba; wiele wydarzeń zostało już złagodzonych. Teraz błogosławię wam jako Matka was wszystkich, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

 

Przełożył z jęz. ang. (równolegle z oryginałem włoskim)            Pokutujący Łotr

O autorze: pokutujący łotr