Świeżutka hucpa rabina Schudricha

Po raz kolejny jestem zmuszony zabrać głos w sprawie gadziego języka, którym posługują się żydowscy oszczercy.

Historia dobitnie świadczy o tym, że Polacy w czasie II Wojny Światowej okazali się narodem bohaterów. Normalni Polacy doskonale znają proporcje pomiędzy czynami nikczemnymi a bohaterskimi naszego narodu. Naród polski bije na głowę pod tym względem każdą inną wspólnotę w okupowanej przez Niemców Europie. Faktu tego nie mogą do dziś zaakceptować ci, którzy napadli na Polskę:  Niemcy i dzisiejsi spadkobiercy sowieckiej Rosji, a także ci którzy nas zdradzili: USA i Wielka Brytania. Nie mogą tego zaakceptować również Żydzi, którzy do dziś nie rozliczyli się z win wobec swoich pobratymców, a także wobec Polaków, których wydawali na śmierć Sowietom po 17 września 1939 roku. Żydzi, którzy do dziś nie rozliczyli się z licznych zbrodni dokonywanych na polskich żołnierzach walczących z sowiecką okupacją po 1944 roku.

W tym kontekście słowa Schudricha z oświadczenia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich są kolejną antypolską manipulacją. Uważam, że czas najwyższy wyrzucać takie oświadczenia do kosza lub zachować jako dowód w sprawie. Jeżeli Żydzi chcą się wypowiadać na tematy historyczne niech mówią całą prawdę. Każda inna, niepełna, ahistoryczna wypowiedź na tematy polskie powinna być traktowana jako przejaw antypolonizmu.

Ostatni wniosek jest następujący: trzeba przekroczyć granicę sztucznego obszaru, która został wyznaczony przez Żydów  na “dyskusje historyczne”. Bez przyznania się do win wobec narodu polskiego, bez okazania wdzięczności za naszą ofiarę, nie powinniśmy z nimi rozmawiać.

 

O autorze: CzarnaLimuzyna