Powołani do szczęścia

Cytat dnia

Każdy z nas jest powołany do tego, aby być szczęśliwym. Taki jest zamysł Boga dla nas wszystkich.

Słowo Boże

Uroczystość Najświętszej Trójcy

► Posłuchaj!

Na początek stań w obecności dobrego Boga. Wycisz się i przygotuj do modlitwy.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 5, 1-12
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

Na początek zobacz okoliczności nauczania Jezusa. Wychodzi na górę, siada, otwiera usta. Są to okoliczności i wyrażenia, które wskazują, że następuje uroczyste objawienie Słowa Bożego. Jezus występuje jako prawdziwy Nauczyciel, który głosi dobrą nowinę o Królestwie. Następnie zobacz, że zbierają się wokół Jezusa dwa kręgi – bliższy krąg uczniów i dalszy tłumów. Nauka Jezusa jest objawieniem życia szczęśliwego dla wszystkich ludzi, ale pełnia tego życia jest w Jezusie i w Jego Kościele. Spróbuj znaleźć się w tej scenie, odnajdź dla siebie jakieś miejsce, przyjrzyj się Jezusowi.

Wsłuchaj się w pierwsze błogosławieństwo. Jezus mówi: „błogosławieni ubodzy w duchu”. Ubogi to ten, kto oczekuje pomocy wyłącznie od Boga. Jezus dodaje: „albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Zostaje stwierdzony fakt: ten kto jest ubogi – czyli bogaty w Bogu – już jest szczęśliwy, już do niego należy Królestwo. Zastanów się chwilę, gdzie Ty szukasz swojego bezpieczeństwa i ratunku?

Wsłuchaj się w pozostałe błogosławieństwa. Zauważ, które błogosławieństwo do ciebie szczególnie przemawia i cię porusza. Co cię cieszy, a co wprowadza w niepokój?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o błogosławieństwach, których On Jest doskonałym wzorem. Powiedz mu o tym, co jest trudne i podziękuj za to, co już realizuje się w Twoim życiu.

PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 1,1-7)

Pozdrowienie i dziękczynienie

Początek Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga. Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.
Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy, to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak jesteście współuczestnikami cierpień, tak i naszej pociechy.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9)

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5,12a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 5,1-12)

Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Powołani do szczęścia
Każdy z nas jest powołany do tego, aby być szczęśliwym. Taki jest zamysł Boga dla nas wszystkich. Autor Księgi Mądrości uczy nas: Bóg nie jest sprawcą śmierci, nie ma upodobania w zagładzie żyjących. Uczynił wszystko, aby istniało (Mdr 1, 13-14a). Niestety nasz obraz Boga często jest daleki od biblijnego. Szybciej jesteśmy zdolni przyjąć, że On pragnie nas doświadczyć cierpieniem, niż pobłogosławić. Dajemy zwieść się kłamstwu diabła. Bóg nie tylko pragnie naszego szczęścia, ale wskazuje nam ku niemu drogę. Takimi drogowskazami są wypowiedziane w dzisiejszej Ewangelii błogosławieństwa. Jeśli tylko podejmiemy ryzyko uwierzenia w to, że są prawdziwe i że w nich kryje się nasze szczęście, doświadczymy wyzwolenia, a szczęście, które On pragnie nam ofiarować, stanie się naszym udziałem.
Jezu, Ty pragniesz naszego szczęścia. Pomóż nam zaufać Tobie, abyśmy mogli doświadczyć go już teraz w naszej codzienności.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś