Archiwum 6 czerwca 2017

  • Powrócę jeszcze do wyboru niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska została wybrana 190 głosami przy tylko 2 wstrzymujących się. Uznano to za wielki sukces naszego kraju [pisałam o tym {TUTAJ […]

    Sukces Gwinei Równikowej

    Powrócę jeszcze do wyboru niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska została wybrana 190 głosami przy tylko 2 wstrzymujących się. Uznano to za wielki sukces naszego kraju [pisałam o tym {TUTAJ […]