Trwają prześladowania Polaków na Litwie

 

Polska etniczna

Żyjemy na własnej ziemi, we własnej ojczyźnie. To nie my wyjechaliśmy z Polski, lecz Polska od nas wyjechała na mocy zdrady jałtańskiej. Żyjemy u siebie w Ojczyźnie i chcemy być gospodarzami tej ziemi. W wielu gminach jesteśmy większością. Za używanie własnego języka jesteśmy karani mandatami – mówi Waldemar Tomaszewski – deputowany do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

W mediach podejmowane są próby zakłamywania polskiej historii. Władze litewskie rugują język polski ze szkół, a także zakazują dwujęzycznych nazw ulic. Tomaszewski w rozmowie w TV Trwam przypomniał zdarzenie, które miało miejsce pod koniec lat 90-tych, gdy politycy Unii Wolności przyjeżdżali na Litwę wspierając “liberałów”, działając w ten sposób na niekorzyść Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Demografia Wilna

Według spisu powszechnego z 9 grudnia 1931 Polacy stanowili 65,9% mieszkańców miasta, Żydzi 28%, Rosjanie 3,8%, Białorusini 0,9%, Litwini 0,8%, Niemcy 0,3%, Ukraińcy 0,1%. Według danych z 2011 roku: Litwini 63,2%, Polacy 16,5%, Rosjanie 12%, Białorusini 3,5%, Żydzi 0,4%.

 

“Wilnoteka” nr 340, 02.03.2016 r. TVP Polonia

 

Rozmowy niedokończone: Polska i Polacy na Litwie

 

 

 

O autorze: Redakcja