Cywilizacja śmierci..

aborcja

Cywilizacja śmierci

 

10 grudnia wraca pod obrady Parlamentu Europejskiego odrzucony wcześniej, projekt rezolucji domagający się powszechnego dostępu do aborcji i permisywnej edukacji seksualnej

 

Łacińskie słowo permittio, dające początek pojęciu permisywizm, oznacza zgodę na złe zachowanie, pozostawienie go bezkarnym, pozwalanie na wszystko, zostawienie bez opieki. Społeczno-obyczajowy prąd zwany permisywizmem, dający przyzwolenie na wszystkie niezgodne z normami zachowania, zakłada niepotrzebność, a nawet szkodliwość istnienia zasad regulujących życie ludzkie. Postawa permisywna wyraża się w bezgranicznej tolerancji działań człowieka bez prawa do ich moralnej oceny. Permisywista pobłaża nawet najbardziej kontrowersyjnym poglądom, daje możliwość ich swobodnego wyboru i pozwala na każde niemoralne postępowanie. Permisywizm rozkwita w zestawieniu z laickością, która odrzucając Boga pozbywa się autorytetu nakazodawczego. Laicko-permisywne poglądy w dziedzinie seksualnej wiążą się z odrzuceniem wszelkich norm, dopuszczając współżycie każdego kto chce, z kim chce, gdzie chce, kiedy chce, jak chce. W permisywizmie uznawane są stosunki seksualne młodocianych, osób tej samej płci, dorosłych i dzieci, ludzi ze zwierzętami. Dopuszczane są związki kohabitanckie, zdrady, rozwody i seks grupowy.

 

http://duchowy.pl/2012/09/11/permisywna-edukacja-seksualna/

 

Potrzeba przynajmniej 30 tysięcy podpisów, aby tę petycję przedłożyć w Parlamencie Europejskim, a jest dopiero 20 tysięcy.

Obrady zaczynają się dzisiaj…

 

Cywilizacja śmierci… ma się coraz lepiej. Potężne lobby wspierające śmierć nienarodzonych… . to przede wszystkim nie sięgając już nawet do pomysłów NW,  lobby farmaceutyczne, przecież z zamordowanych dzieci można robić np. kremy, leki dla bogatych stuletnich starców… ohydne ? oczywiście… ale jest istnieje.

Ostatnie doniesienia medialne pokazują, jak bardzo legalizacja pewnych niemoralnych zjawisk pociąga za sobą kolejne, równie niemoralne i równie przerażające. Otóż nie wystarczy, że w wielu krajach można bezkarnie zabijać dzieci poczęte – należy jeszcze zrobić z nich użytek. I tak to pewni postępowi naukowcy zaproponowali, by z ciał abortowanych dziewczynek pobierać komórki jajowe do celów in vitro…

Postępowcy z Izraela i Holandii już odnotowali pierwszy sukces – udało im się utrzymać przez kilka tygodni żywą tkankę jajnika pobraną od abortowanej dziewczynki. Co gorsze, nie mają oporów moralnych. Mówią, że teraz także używa się komórek jajowych lub nasienia pochodzącego od dawców, a więc z punktu widzenia etycznego ich metoda nie jest niczym złym (!).

http://stopaborcji.pl/index.php/545-abortowane-dziewczynki-chodliwym-towarem-dla-przemyslu-in-vitro

 

22.X 2013r. Odrzucono projekt tzw.  raport Estreli, ale oto jak bumerang po cichutku powraca w niezmienionej formie.

 

Projekt przeciwstawnej rezolucji akcentującej godność człowieka wycofano z porządku obrad !

 

Trzeba więc jeszcze raz przeciwstawić się tej chorej rezolucji i rozsyłać gdzie się da link.

 

 Zatrzymaj rezolucję wymuszającą na krajach członkowskich UE aborcję i permisywną edukację seksualną!

699568_klocki301107_hp05_34.jpg

 

030.000

20.486

 

20.486 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 30.000 podpisów.

Przez Fundacja JEDEN Z NAS · 6 dic 2013

10 grudnia pod obrady Parlamentu Europejskiego wróci tzw. raport Estreli określany jako “najbardziej kuriozalny i sfanatyzowany tekst tej kadencji”. Towarzyszący raportowi projekt rezolucji domaga się m.in. powszechnego dostępu do aborcji oraz obowiązku permisywnej edukacji seksualnej.

Podpisując petycję możesz przyczynić się do jego odrzucenia!

Narzucanie krajom członkowskim tego typu rozwiązań leży poza kompetencjami UE, jednak każda rezolucja będąca wyrazem woli politycznej, może stanowić w przyszłości źródło nacisków na rządy poszczególnych krajów.

O zdeterminowaniu lobbystów raportu świadczy, iż raport już raz odrzucony przez Parlament, zostanie mu przedstawiony w wersji niemal niezmienionej, a projekt alternatywnej rezolucji, akcentujący godność człowieka, został w Komisji całkowicie wycofany z porządku obrad.

Tymczasem narzucane rozwiązania przynoszą już w krajach zachodnich katastrofalne skutki! Jest to wzrastająca u osób nieletnich liczba ciąż, aborcji, chorób wenerycznych oraz wczesnej inicjacji seksualnej. Przerażającą sytuację rodziców ukazuje niemiecki przykład rodziny Plett z roku 2006. Uczyli dzieci w domu, protestowali wobec programu edukacji seksualnej. Policja wtargnęła do nich, aresztowano matkę, ojcu udało się uciec z dziećmi do Austrii. Oto prawdziwe oblicze postulowanych rozwiązań.

Nie pozwólmy, by zideologizowane stanowisko Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia przełożyło się na wynik głosowania w Parlamencie Europejskim. Nasza petycja dotrze do europosłów kluczowych dla sukcesu głosowania. Poprzednia kampania mailowa przyczyniła się do przekonania niezdecydowanych posłów w grupy Europejskiej Partii Ludowej.

Niech i teraz będzie podobnie!

Zaprośmy do działania przyjaciół i znajomych!

 

http://citizengo.org/pl/1152-wstrzymaj-rezolucje-wymuszajaca-na-krajach-czlonkowskich-ue-aborcje-i-permisywna-edukacje

 

Nie pozwólmy takim „ludziom”  jak Jeffrey Sachs  czy  Bill Gates i ich kolegom wymordować i zdeprawować bezbronnych.

 

 

Fundacja Gatesów posiada kapitał 36,2 miliardów dolarów. Skupia się w założeniach na ochronie zdrowia, edukacji i walce z ubóstwem, głównie w krajach rozwijających się. Jednym z haseł kampanii Melindy Gates na rzecz planowania rodziny był slogan „Żadnych kontrowersji”.

Te jednak pojawiły się bardzo szybko, bo Fundacja zaczęła pomimo zapewnień wspierać aborcję. Fundacja nawiązała współpracę z takimi gigantami aborcyjnymi jak Planned Parenthood i United Nations Population Fund. Obie te instytucje są związane min. z przymusową kontrolą populacji w Chinach i innych krajach. Z kolei inny partner Fundacji, Ipas, od zawsze promował aborcję. W zeszłym roku przewodniczący tej organizacji powiedział w Londynie, że „sama antykoncepcja jest niewystarczająca” i trzeba dołączyć do niej aborcję

http://www.fronda.pl/a/fundacja-gatesow-promuje-aborcje,32073.html

Cholerni … następni nadludzie … TFU ! !

 

Tagi:

O autorze: Patria