Anioł Stróż Polski ponownie przemawia do Nas Polaków

 

Stańcie się żywymi kamieniami, aby przygotować Polskę na przychodzącą i objawiającą się moc Króla Miłosierdzia.

 

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI

 

12 05. 2013

 

Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej

 

ANIOŁ:
«Pisz, człowiecze. Przychodzę z polecenia Boga, by przekazać wam Jego słowa.

 
Polsko, podnieś swe skrzydła i zerwij kajdany niewoli i duchowego zniewolenia. Pamiętaj o swojej prawdziwej tożsamości, zanurzonej w testamencie Krwi Chrystusa! Pozostań wierna i odważna w wyznawaniu swej wiary. Wierność Kościołowi i Tradycji zawsze była twoją mocą, którą wspierała pierwsza Hetmanka waszego narodu – Maryja, Królowa Polski.

 

Nie zmarnujcie czasu, który został wam dany dla waszego umocnienia! Zanika w was miłość do tej ziemi, za którą przelewali krew wasi ojcowie – ulegacie bowiem kłamstwu, opartemu na diabelskim planie zniewolenia narodów przez hasła wolności, równości i braterstwa. Porzucacie Tradycję i szacunek dla Kościoła, ulegając duchowi pychy i arogancji. Dzisiaj wróg czyni wszystko, by was pozbawić poczucia przynależności narodowej. Nie łudźcie się, że odzyskaliście wolność, bo na odwrót – coraz mniej decydujecie dziś o sobie. Staliście się w Europie polem walki pomiędzy Wschodem i Zachodem. Zachód skusił was tym samym, przez co sam popadł w ruinę i duchową pustynię, a Wschód nie zrezygnował ze swej żądzy władzy.

 

Tak wielu pojawiło się zdrajców, wielu Judaszów, skuszonych współczesnymi srebrnikami, aby sprzedać Polskę dla chwili kariery i władzy.

 

Wy, drogie i wierne dzieci, trzymajcie się tego, co jest waszym najcenniejszym dziedzictwem: wiary oraz krzyża! Pierwszym świadectwem, które winniście dać Europie dla zachowania waszej tożsamości, jest obrona krzyża oraz wierność Ewangelii. Byście jednak mogli sprostać waszemu powołaniu, najpierw musicie pozostać wierni waszym narodowym zobowiązaniom. To z ich powodu szatan chce was uczynić swymi niewolnikami, aby pozbawić was poczucia przynależności narodowej.

 

Zawierzenie Maryi i śluby złożone przed Jej Jasnogórskim Wizerunkiem nadal są dla was celem i wyzwaniem. Maryja was nie opuszcza i dzięki Jej wstawiennictwu Duch Święty podtrzymuje płomień, który został zapalony w waszym narodzie. Okazujcie wdzięczność Bogu i kochajcie Maryję, wyrażając miłość do Niej przez świadectwo modlitwy i czynu.

 

Bądźcie świadkami godnymi wyzwań tego czasu! Prawdziwa wolność jest darem Bożym, a wypływająca z tego daru niepodległość musi być oparta na fundamencie praw Bożych. Prawdą, która zwycięża, jest krzyż – i on powinien pozostać mocno zakorzeniony w waszej świadomości. Obietnica wychodzącej z waszego narodu „iskry Bożego Miłosierdzia” jest dla was Bożym warunkiem, wzywającym was do pozostania w wierności. Dar Bożego Miłosierdzia można przyjąć, ale i odrzucić. Wolność trzeba stale podtrzymywać, gdyż szatan – mistrz kłamstwa – ciągle krąży i kusi.

 

Stańcie się żywymi kamieniami, aby przygotować Polskę na przychodzącą i objawiającą się moc Króla Miłosierdzia. To pokolenie, jak każde poprzednie, musi przejść swoją Paschę – swoje zjednoczenie z Chrystusem. Lecz temu pokoleniu zostało objawione zadanie i odpowiedzialność także za inne narody. Dlatego musicie stać się żywymi świadkami tego czasu i tego oczyszczenia.

 

Przyjmijcie błogosławieństwo, które przynoszę wam od Boga, dla waszego umocnienia».

 
http://aniol-ave.blogspot.com/2013/05/anio-stroz-polski-12-maja-2013.html

Opublikowano za zgodą administratora portalu.

 

O autorze: Judyta