Herbert Hoover o kreowaniu przywódców, demagogach oraz o tłumie w “Amerykańskim indywidualizmie”

 

Herbert Hoover o kreowaniu przywódców, demagogach oraz o tłumie w “Amerykańskim indywidualizmie”

 

Posiadanie cech przywódczych jest cechą indywidualną. Tylko jednostka może samodzielnie funkcjonować w świecie intelektu oraz być przywódcą. Jeżeli demokracja ma zapewnić sobie autorytety w dziedzinach moralności i religii oraz mężów stanu — musi stymulować i wyłaniać przywódców z własnego narodu. Przywódcy ludzi nie mogą być uzupełniani poprzez wybór przez biurokratów lub niczym królowe pszczół, albo z przyjęcia założenia, iż władza pochodzi od Boga. Przywódcy wyrastają wskutek niezależnego rozwijania swoich umiejętności, a także swojego charakteru oraz inteligencji.

 

Pomimo tego, przywódca nie może — niezależnie od swojej znakomitości — doprowadzić do szybkiego rozwoju z powodu średniego poziomu, jaki w danym okresie reprezentują poszczególne jednostki. Rozwój całego kraju jest sumą rozwoju poszczególnych jednostek. Czyny oraz idee prowadzące do rozwoju rodzą się w umysłach jednostek, a nie w umyśle tłumu.

 

Tłum jedynie czuje, bowiem nie ma własnego rozumu zdolnego do dokonywania planów. Tłum jest łatwowierny — tłum niszczy i konsumuje, tłum nienawidzi oraz marzy — lecz nigdy nie buduje.

 

Motłoch funkcjonuje wyłącznie w świecie emocji. Demagog karmi emocje motłochu, a jego przywództwo jest przywództwem wynikającym z emocji — a nie przywództwem intelektu oraz rozwoju. Popularne pragnienia nie są bowiem kryteriami rzeczywistych potrzeb, które mogą być określane jedynie poprzez rozumne rozważania, edukację oraz konstruktywne przywództwo.

 

Herbert Hoover

American Individualism (1922)[i]

 

Herbert Clark Hoover (10 sierpnia 1874 – 20 paździenika 1964) był 31 prezydentem USA (1929–1933).[ii]


[i] Cytowane za: Richard N. Current, John A. Garraty „Words that Made American History; Since the Civil War”, 3 edition, Little, Brown and Company, Boston 1978, s. 398.

[ii] Zasługi Herberta Hoover dla niepodległej II Rzeczypospolitej wymagają oddzielnej notki…

——————————

To w ramach dyskusji o przywódcach i demagogicznych, przywódczych oparach…

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...