Żydzi polscy: cudzoziemcy czy współobywatele? Archiwum