Pacyfizm i brak kary śmierci jako symptom odchodzenia od nauczania katolickiego Archiwum