Stop poprawkom – przesłanie do światowych liderów [aktualizacja 06.10]

Wzywam Was do powołania się na swoje uprawnienia na mocy art. 61 Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych i wysłania oficjalnego pisma do Światowej Organizacji Zdrowia, informującego ich o decyzji o odrzuceniu poprawek przyjętych 27 maja 2022r., i nawołuję do podjęcia tych działań przed upływem terminu przypadającego na 1 grudnia 2023r.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

A MESSAGE TO WORLD LEADERS

.
TRANSKRYPCJA

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do poszczególnych przywódców (Prezydentów, Premierów, Królów, Królowych, i owszem, Papieża) każdego ze 194 narodów będących członkami Światowej Organizacji Zdrowia, a także Liechtensteinu i Stolicy Apostolskiej, które są krajami-obserwatorami, a które również podjęły decyzję o związaniu się międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Należy pamiętać, że 1 grudnia 2023r. to ostateczny termin, w którym każdy z Was może odrzucić poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych [IHR], które zostały przyjęte przez 75. Światowe Zgromadzenie Zdrowia [World Health Assembly] w dniu 27 maja 2022r.

Zgodnie z art. 61 aktualnych Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych każdy z Was ma prawo wysłać proste powiadomienie do Światowej Organizacji Zdrowia, informując ich o swojej decyzji o odrzuceniu poprawek w imieniu TWOJEGO kraju.

Przedmiotowe poprawki zostały zgłoszone w dniu 24 maja 2022r. przez następujące kraje: Australię, Bośnię i Hercegowinę, Kolumbię, Unię Europejską i jej państwa członkowskie, Japonię, Monako, Republikę Korei, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone Ameryki.

Poprawki zostały przyjęte zaledwie trzy dni później, 27 maja 2022r., bez możliwości publicznej dyskusji, debaty i komentarzy.

Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy delegaci twojego kraju właściwie poinformowali cię o konsekwencjach swoich działań.

Zastanawiam się również, czy zostali Państwo poinformowani o istnieniu tych poprawek i o przysługującym Wam prawie do ich odrzucenia.

Przypominam, że zgodnie z art. 61 aktualnych Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych masz prawo odrzucić zmiany przyjęte 27 maja 2022r., ale ostateczny termin na podjęcie tych oficjalnych działań upływa 1 grudnia 2023r.

Modlę się do Boga, abyście otrzymali te informacje oraz abyście posiadali mądrość i odwagę niezbędną do przeciwstawienia się Światowej Organizacji Zdrowia w celu ochrony praw i wolności obywateli waszego kraju.

Wzywam Was do powołania się na swoje uprawnienia na mocy art. 61 Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych i wysłania oficjalnego pisma do Światowej Organizacji Zdrowia, informującego ich o decyzji o odrzuceniu poprawek przyjętych 27 maja 2022r., i nawołuję do podjęcia tych działań przed upływem terminu przypadającego na 1 grudnia 2023r.

Zachęcam wszystkich na świecie, zwłaszcza tych, którzy mówią językami innymi niż angielski, aby nagrali dokładnie tę samą wiadomość własnym głosem i w swoim własnym języku oraz opublikowali swój film gdziekolwiek to możliwe.

Zachęcam również wszystkich do jak najszerszego udostępniania tego filmu.

Wierzę, że my, narody świata, możemy i musimy zjednoczyć się, aby chronić nasze niezbywalne prawa i wolności.

Nazywam się James Roguski i można się ze mną skontaktować bezpośrednio pod numerem 310-619-3055, a szczegółowe informacje dotyczące tego problemu można znaleźć na stronie

StopTheAmendments.com

https://www.who.int/countries/

________________

A MESSAGE TO WORLD LEADERS, Forbidden Knowledge TV, Sept 28, 2023

−∗−

Aktualizacja z 6 października 2023r

Podnosimy alarm! Traktat WHO jest śmiertelnie niebezpieczny. Dlaczego milczycie?

Rozmowa Edyty Paradowskiej i Doroty Rodziewicz

 

−∗−

Powiązane tematycznie:

„Nie uciekną z pułapki” czyli prawdziwa interpretacja Traktatu WHO
My wydajemy polecenia, a populacje są posłuszne. Pieniądze na to popłyną. W przyszłości. „Odpowiedzialność” oznacza: jeśli jakikolwiek rząd krajowy spróbuje wykręcić się od „traktatu”, spotkają go surowe kary. Przerwanie cyklu paniki i zaniedbań oznacza: tworzymy panikę z powodu „pandemii” i nie zaniedbujemy szczepienia ani jednego człowieka. […]

________________

Traktat WHO czyli pandemia na stałe?
Prawdziwe znaczenie Traktatu Pandemicznego polega na tym, że jego uchwalenie jest ratyfikacją i zatwierdzeniem wszystkiego, czego świat doświadczył w ciągu ostatnich dwóch lat podczas COVID-19. […]

________________

Traktat Pandemiczny WHO czyli co się odwlecze…
„Kraje muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Obecnie istnieją mocne dowody na to, że traktaty bez środków zapewniających podporządkowanie są nieskuteczne. Uważamy, że najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest posiadanie niezależnego organu oceniającego w ramach struktury traktatowej, działającego w ramach WHO” […]

________________

Cyfrowy gułag i symulacja wolności czyli wyrok dla milionów
Opierając się na cieszącej się dużym powodzeniem unijnej sieci certyfikacji cyfrowej, WHO ma na celu zaoferowanie wszystkim państwom członkowskim WHO dostępu do cyfrowego narzędzia zdrowotnego typu open source, które opiera się na zasadach równości, innowacyjności, przejrzystości oraz ochronie danych i prywatności. […]

________________

Czym są „zagrożenia dla zdrowia” czyli cyfrowy identyfikator do wszystkiego
Wielki Reset wciąż jest jak najbardziej żywy, ale twój opór tymczasowo go wyłączył, więc zmieniono taktykę. Wcześniej był jawny. Teraz jest tajny. Teraz ma nadzieję, że zakradnie się, kiedy nie patrzysz, porwie cię i połknie, zanim się zorientujesz, co się dzieje. […]

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!