„Nie uciekną z pułapki” czyli prawdziwa interpretacja Traktatu WHO

My wydajemy polecenia, a populacje są posłuszne. Pieniądze na to popłyną. W przyszłości. „Odpowiedzialność” oznacza: jeśli jakikolwiek rząd krajowy spróbuje wykręcić się od „traktatu”, spotkają go surowe kary. Przerwanie cyklu paniki i zaniedbań oznacza: tworzymy panikę z powodu „pandemii” i nie zaniedbujemy szczepienia ani jednego człowieka.

−∗−

Tłumaczenie felietonu Jona Rappoporta zawierającego ‘tłumaczenie’ rzeczywistych intencji stojących za zapowiedziami dotyczącymi tzw. Traktatu WHO. /AlterCabrio – ekspedyt.org/

___________***___________

 

Przetłumaczę teraz najnowszy stos psich fecesów wydanych w związku z traktatem pandemicznym WHO

Witamy w programie

Nadchodzące „porozumienia” WHO zależą od tego, czy chwiejny podpis Joe Bidena nabierze niekonstytucyjnej mocy traktatu międzynarodowego – przez nazwanie go „umową” – z pominięciem 2/3 głosów Senatu USA wymaganej do ratyfikacji wszystkich traktatów – i poddania Ameryki uciskowi [under the gun], ilekroć WHO arbitralnie i nienaukowo zdecyduje się ogłosić nowe pandemie.

Ucisk oznacza: masowe lockdowny (zrujnowanie gospodarki i milionów istnień ludzkich), obowiązkowe maskowanie, zachowywanie dystansu i testowanie, ustalanie kontaktów zakaźnych (powszechny nadzór), nowe zabójcze szczepionki [killshot], oraz nakazy wymuszające powszechne szczepienia.

Administracja Bidena ogłosiła właśnie, że jest zobowiązana do podpisania tej „umowy” WHO i związania USA jej rozkazami, dyrektywami i poleceniami.

Pamela Hamamoto jest ambasadorem USA przy WHO. Nie wiem, jak to możliwe, skoro WHO to banda niewybranych biurokratów. Równie dobrze może być ambasadorem Auto Clubu lub Amerykańskiego Stowarzyszenia Dentystów ds Implantów u Rogacizny. Ale prawomocność i zasadność najwyraźniej nie stanowią problemu.

 

Pamela Hamamoto mówi: „Stany Zjednoczone zobowiązały się do przestrzegania Porozumienia w sprawie pandemii [Pandemic Accord], by ustanowić główny element globalnej architektury zdrowia dla przyszłych pokoleń. Wspólne zaangażowanie, wspólne aspiracje i wspólne obowiązki znacznie poprawią nasz system zapobiegania przyszłym kryzysom związanym z pandemią, przygotowywania się na nie i reagowania na nie”.

TŁUMACZENIE: Musimy zaangażować każdy rząd narodowy. Nazywa się to Globalizmem. To dyktatura medyczna na całym świecie. Lockdown w Niemczech, a więc również lockdown we Włoszech, Hiszpanii i tak dalej.

Pamela Hamamoto mówi: „Szukamy porozumienia w sprawie pandemii, które buduje potencjał, ogranicza zagrożenie pandemią ze strony chorób odzwierzęcych, umożliwia szybkie i bardziej sprawiedliwe reakcje, oraz ustanawia zrównoważone finansowanie, zarządzanie i odpowiedzialność, aby ostatecznie przerwać cykl paniki i zaniedbań”.

TŁUMACZENIE: My wydajemy polecenia, a populacje są posłuszne. Pieniądze na to popłyną. W przyszłości. „Odpowiedzialność” oznacza: jeśli jakikolwiek rząd krajowy spróbuje wykręcić się od „traktatu”, spotkają go surowe kary. Przerwanie cyklu paniki i zaniedbań oznacza: tworzymy panikę z powodu „pandemii” i nie zaniedbujemy szczepienia ani jednego człowieka.

Pamela Hamamoto mówi: „W tym projekcie można wiele wykorzystać w odniesieniu do tych priorytetów. Jednak projekt nie jest zrównoważony w kierunku reagowania kosztem zapobiegania i gotowości. Chociaż musimy unikać powielania istotnych elementów zawartych w IHR [Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne], takich jak nadzór i ostrzeżenia, musimy tutaj omówić, jak najlepiej zająć się zapobieganiem i gotowością na pandemię. Wysiłki te powinny wzajemnie się wspierać i uzupełniać”.

TŁUMACZENIE: „Zapobieganie i gotowość” oznacza: nieprzerwane globalne przesyłanie komunikatów, które kontrolują i rozpowszechniają nieustanny paniczny strach przed „wirusami”, cenzurowanie wolności słowa, która demaskuje fałszywą naukę i tyranię rządu, utożsamianie krytyki rządów z terroryzmem, wsparcie finansowe obywateli ze strony rządu, o ile ci obywatele służalczo przestrzegają wszystkich medycznych (i innych) dyrektyw.

Pamela Hamamoto mówi: „Doceniamy skupienie się na sprawiedliwości w Rozdziale III, ale zgadzamy się również, że musi ona być lepiej zintegrowana z całym projektem. Nasza praca musi być inkluzywna [niewykluczająca] i mieć zastosowanie dla poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi. Zobowiązanie do „sprawiedliwości” musi dotyczyć nierówności nie tylko między krajami, ale także w ich obrębie”.

TŁUMACZENIE: Musimy wciągnąć czarnych, brązowych, żółtych i czerwonych ludzi w obowiązkowe ramy medyczne obowiązkowych toksycznych szczepień i obowiązkowych toksycznych leków. Nie uciekną z pułapki. Powiemy, że te „ratujące życie” zabiegi są bezpłatne, ponieważ „społeczności zaniedbane” zasługują na „sprawiedliwość”. Dajcie nam swoje stłoczone masy, tęskniące za szczepieniem, i z tego powodu okaleczone i umierające nagle.

Pamela Hamamoto mówi: „(Nie wolno nam) mieć „wspólnych, ale zróżnicowanych obowiązków i możliwości”.

TŁUMACZENIE: Żaden naród nie może decydować, jak przygotować się na ogłoszoną pandemię lub jak sobie z nią radzić. Cały „traktat” opiera się na jednolitym działaniu na całej planecie. Tak jak w przypadku, powiedzmy, operacji wojskowej.

Pamela Hamamoto mówi: „Wreszcie porozumienie w sprawie pandemii musi wytrzymać próbę czasu, opierając się na lekcjach z poprzednich pandemii. Tworząc rozwiązania, które są elastyczne i dające się dostosować, określając jasne zobowiązania w zakresie czynników i obowiązków oraz wzmacniając koordynację i potencjał, razem możemy zbudować silniejszą globalną architekturę zdrowia dla wszystkich.

TŁUMACZENIE: To wskazówka, co tak naprawdę planujemy. Szczegóły egzekwowania „traktatu” będą się zmieniać z czasem, ale podpisy wszystkich przywódców rządów, raz uzyskane, są trwałymi gwarancjami przestrzegania, daleko w przyszłości. Globalizm WHO przekształci się w anonimową koterię niewidzialnych, międzynarodowych, drapieżnych biurokratów, kontrolujących i wymuszających ponury marsz miliardów ludzi drogą TOKSYCZNEGO LECZENIA MEDYCZNEGO, która zaczyna się w łonie matki i wiedzie aż do śmierci. Jesteśmy medycznym kartelem. Nie wywieszamy transparentów politycznych ani partyjnych. Jak się przekonasz, to MY jesteśmy tym Nowym Wspaniałym Światem. Wszyscy ludzie są jedynie biologicznymi maszynami zaprogramowanymi przez Naturę. Będziemy nadal zmieniać i ulepszać to oprogramowanie. Nasze arbitralne ogłaszanie pandemii jest po prostu strategią osiągnięcia pewnego rodzaju dalekosiężnej WŁADZY, jakiej ludzkość jeszcze nigdy nie widziała.

To jest prawdziwe tłumaczenie tych psich fecesów.

 

– Witamy w programie. Kiedy Biden usiądzie i złoży swój podpis pod porozumieniem WHO, będą sprawy sądowe. Wszelkiego rodzaju sprawy sądowe. Tak jak powinno być. Niektóre zostaną złożone przez gubernatorów stanów i ich pełnomocników generalnych, ponieważ Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymienia SZCZEGÓLNE uprawnienia federalne – żadne nie przyznaje Prezydentowi prawa do podpisywania traktatów w przebraniu „porozumień”. Wszystkie inne uprawnienia są zastrzeżone dla państw i narodów.

Ale poza tymi sprawami sądowymi ostatecznym wsparciem jest jawny opór i bunt ze strony gubernatorów stanów ORAZ LUDZI.

Nie dajcie się zwieść myśleniu, że możemy polegać na sądach lub innych mechanizmach prawnych w kwestii zabezpieczenia naszej wolności.

Gubernatorzy zostaną przyciśnięci do ściany. A ci odważni ostatecznie będą musieli powiedzieć: „Odmawiamy przestrzegania tych porozumień WHO w każdych okolicznościach. Teraz, jeśli wy, rząd federalny, chcecie nas zmusić, będziecie musieli NAJECHAĆ NA NASZE STANY ODDZIAŁAMI LĄDOWYMI”. Jak uważasz, jak naprawdę myślisz, w jaki sposób ludzie w Ameryce będą postrzegać i reagować na takie posunięcie?

Ci, którzy wierzą, że „pandemia się skończyła” i wróciliśmy do normalności, są niestety w błędzie. Produkcja sceniczna pt. covid była tylko kolejnym etapem wojny, która toczy się od zarania dziejów:

Wolność? Czy brak wolności?

Odpowiedzialność za własne życie? A może inni biorą tę odpowiedzialność za ciebie i ją z ciebie zdejmują?

Ofiara? A może żyjący i odpowiedzialny według własnych zasad etycznych?

W chwili ciężkiej próby, mówi się, że każdy ma punkt krytyczny. Jeśli tak, to jaki jest twój? Jak daleko się posuniesz, aby stać niewzruszenie i nie ustępować?

Okoliczności wyłaniają się, zaglądasz do swoich najgłębszych przekonań i odkrywasz.

My jesteśmy lekarstwem.

A to jest wojna.

_________________

I will now translate the latest pile of dog turds issued forth concerning the WHO pandemic treaty, Jon Rappoport, Mar 6, 2023

−∗−

Powiązane tematycznie:

Co można przeoczyć gdy rozprasza cię wojna?
W grudniu ubiegłego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła plany „międzynarodowego traktatu o zapobieganiu pandemii i gotowości na wypadek pandemii”. Według strony internetowej Rady Europy utworzono „międzyrządowy organ negocjacyjny”, który odbędzie swoje pierwsze spotkanie w przyszłym tygodniu, 1 marca.

_________________

„Traktat Pandemiczny” czyli kto ma klucze do WHO
„Traktat Pandemiczny”, który unieważnia lub uchyla decyzje rządów krajowych lub lokalnych, przekazałby ponadnarodowe uprawnienia niewybieralnemu biurokracie lub „ekspertowi”, który mógłby z nich korzystać całkowicie według własnego uznania i w oparciu […]

_________________

Traktat WHO czyli pandemia na stałe?
Prawdziwe znaczenie Traktatu Pandemicznego polega na tym, że jego uchwalenie jest ratyfikacją i zatwierdzeniem wszystkiego, czego świat doświadczył w ciągu ostatnich dwóch lat podczas COVID-19.

_________________

Traktat Pandemiczny WHO czyli co się odwlecze…
„Kraje muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Obecnie istnieją mocne dowody na to, że traktaty bez środków zapewniających podporządkowanie są nieskuteczne. Uważamy, że najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest posiadanie niezależnego organu oceniającego w ramach struktury traktatowej, działającego w ramach WHO”

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!