Chcą nam zrobić Kanadę

Podglądam właśnie obrady komisji nadzwyczajnej ds. zmian w konstytucji. Proszę Państwa, oni chcą do konstytucji wpisać wariant kanadyjski i blokować konta za wspieranie jakichkolwiek protestów przeciwko waadzy.
W zapisie posiedzenia tejże komisji, przeczytać można taki oto fragment wypowiedzi przedstawiciela wnioskodawców, Posła Łukasza Schreibera: 

Modlitwa [za agresora – dopisek mój] sama w sobie nie może być takim warunkiem, bo przecież mówimy, co jest jasno podkreślone, że chodzi o majątek, który może być wykorzystywany w części „do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej”, ale oczywiście już – nie wiem – organizacja jakichś demonstracji połączonych z modlitwami i wykładanie na to pieniędzy itd., czyli próba dezintegrowania w taki sposób także państwa polskiego… Tego rodzaju działania można pewnie będzie uznać za wystarczające. To prawda.

Zapis posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=NZK-6

Reszta istotnych wątków w komentarzach pod wpisem.

O autorze: Ywzan Zeb