Bob Samples o poglądach Einsteina na umysł

W książce z 1976 r. “Metaforyczny umysł: święto twórczej świadomości” (tłumaczenie tytułu własne – o ile wiem, ksążka “The Metaphoric Mind: A Celebration of Creative Consciousness” nie doczekała się polskiego przekładu) Bob Samples pisze:

Albert Einstein nazywał intuicyjny lub metaforyczny umysł świętym darem. Dodawał, że racjonalny umysł jest wiernym sługą. To paradoksalne, że w kontekście współczesnego życia zaczęliśmy czcić sługę i degradować boskość.

Albert Einstein called the intuitive or metaphoric mind a sacred gift. He added that the rational mind was a faithful servant. It is paradoxical that in the context of modern life we have begun to worship the servant and defile the divine.

Fragment pochodzi z artykułu: https://quoteinvestigator.com/2013/09/18/intuitive-mind/

O autorze: Marek Sas-Kulczycki

Poprzednio - Asadow i "niepoczytalny?" (ze znakiem zapytania - niech Czytelnik osądzi sam).